Dalende faillissementen vertekenen beeld in autobranche

Nieuwsbericht -

Geparkeerde auto's

Dalende faillissementen verhullen dat autobranche nog in zwaar weer verkeert. In 2013 bereikten bedrijfsopheffingen een piek die 29 procent hoger was dan in 2010. Een toename fusies en overnames wijst erop dat autobranche het nog moeilijk heeft.

Daling faillissementen geven verkeerd beeld

De verkopen van nieuwe personenauto’s vallen tegen in 2014. Deze bleven tot en met augustus ongeveer 5 procent achter bij de verkopen in 2013. De vooruitzichten tot eind 2014 zijn volgens ABN AMRO iets gunstiger, maar zullen geen verlichting brengen. De verkopen van occasions aan particulieren zijn licht verbeterd ten opzichte van 2013. ABN AMRO benadrukt echter dat een stijging van 0,6 procent zeer bescheiden is. Dit blijkt ook uit de omzetontwikkeling, die na twee kwartalen rond hetzelfde niveau als in 2013 ligt.

Sinds het najaar van 2013 dalen de faillissementen in de autobranche. Dit aantal lag in juli 2014 23 procent lager dan in juli 2013 en iets beneden het gemiddelde van de laatste tien jaar. Voor een klein deel kan dat worden toegeschreven aan de verkooppiek eind 2013, maar dat is geen goede verklaring voor de daling van het aantal faillissementen. Veel bedrijven draaien namelijk verlies, krimpen in op personeel en zijn in een gevecht om te overleven.

Bedrijfsopheffingen piekten in 2013

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moet ook gekeken worden naar het aantal bedrijfsbeëindigingen. Vorig jaar bereikte het aantal bedrijfsopheffingen, inclusief faillissementen, een piek van 2.185. Dit is maar liefst 29 procent hoger dan in 2010. Het percentage faillissementen als onderdeel van alle opheffingen beweegt zich door de tijd heen tussen 7 en 12 procent.

Dit houdt volgens ABN AMRO in dat ongeveer 90 procent van de bedrijven ophoudt te bestaan zonder dat hierbij een faillissement aan te pas komt. Het aantal faillissementen daalde weliswaar, maar deze daling is in absolute aantallen gering ten opzichte van het aantal bedrijfsopheffingen. De daling van het totale aantal bedrijfsopheffingen zal daarom relatief beperkt zijn. ABN AMRO verwacht dat dit aantal op een hoog niveau zal blijven.

Fusies en overnames pieken eveneens in 2013

Bij het dalen van de faillissementen speelt ook de sterke toename van het aantal fusies en overnames een rol. In 2013 piekte het aantal fusies en overnames. Een deel van die piek is te verklaren doordat in de autobranche de afgelopen jaren diverse bedrijven die in zwaar weer verkeerden, overgenomen zijn door concurrenten. Of de holding ging failliet, maar de dochters of een deel daarvan maakten een doorstart met een nieuwe eigenaar. In combinatie met het verloop van het aantal opheffingen geeft dit aan dat de autobranche het nog steeds zeer moeilijk heeft. ABN AMRO verwacht dat in 2014 het aantal fusies en overnames hoog zal blijven.

De volledige Sectorupdate Autoretail is hier​ (PDF 308 KB) te downloaden.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten