Groeikansen Nederlandse zuivel kunnen slechts beperkt worden benut

Nieuwsbericht -

Koeien in een weiland

De steeds grotere behoefte aan zuivel van opkomende markten als Azië en Afrika biedt kansen voor de Nederlandse zuivel. Nederland kan hierbij profiteren van haar sterke reputatie en goede zuivelimago. Ondernemers die zich niet zozeer focussen op innovatie, maar op groei en erin slagen hun vakkennis effectief in te zetten, behoren tot de succesvolle groeiers. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel’, dat vandaag is gepubliceerd.

Groei in omvang draagt niet altijd bij aan hoger rendement

Na decennia van melkquotering ligt in 2015 de vrije zuivelmarkt in het verschiet. Deze markt groeit met enkele procenten per jaar. In Nederland is de ruimte voor groei volgens ABN AMRO echter beperkt, nu niet zo zeer melkoverschotten, maar omdat het milieu nieuwe grenzen stelt aan de groei. De groei van bedrijven staat hiermee op gespannen voet. ABN AMRO stelt daarnaast vast dat volumegroei vaak niet bijdraagt aan groei van het rendement en soms zelfs ten koste gaat van het rendement. Dit geldt vooral voor bedrijven waarvoor alle ruwvoer wordt aangekocht en mest wordt afgezet. Deze bedrijven voelen de impact van hoge ruwvoerkosten. Hier komen de kosten van mestverwerking bij. Dit resulteert vaak in een verhoging van de kostprijs en een verslechtering van de marge per kilo melk.

Groeiende zuivelconsumptie in opkomende landen biedt kansen

Een positieve kant van het nieuwe speelveld is volgens ABN AMRO de gunstige zuivelmarkt. Een steeds groter deel van de Nederlandse zuivel wordt afgezet in het buitenland. De Europese markt is verzadigd, dus moet extra melk worden geëxporteerd, meestal buiten Europa. De mondiale vraag naar zuivel groeit sterk en de groeiregio’s zijn zelf niet in staat om voldoende op te schalen. Zo groeit de zuivelconsumptie in opkomende landen - vooral in Azië en Afrika - sterk, terwijl deze landen onvoldoende in staat zijn om zelf in deze groeiende behoefte te voorzien. De tijd van grote zuivelvoorraden is voorbij en dat heeft gunstige effecten voor de prijsvorming op de westerse markten.

Nederland heeft sterke uitgangspositie

Nu de groei van de wereldvraag vooral ligt in landen die minder geschikt zijn voor zuivelproductie, liggen hier volgens ABN AMRO kansen voor traditionele exportregio’s met een gunstig klimaat en een hoogwaardige zuivelketen, zoals Nederland. Nederland scoort vooral goed op vakmanschap en kwaliteit. “Nederland heeft een sterke uitgangspositie, met goede melkveehouders, een krachtige zuivelindustrie en een ijzersterk zuivelimago”, vertelt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. “Na 2015 zal het vooral gaan om het kostenefficiënt genereren van omzet en zal denken in marges dominanter worden. De verschillen tussen melkveehouders zijn enorm. We zien dat financieel succesvolle groeiers meer economische kennis en cijfermatig inzicht hebben en hierop doelbewust sturen. Ze slagen erin deze cijfers goed te vertalen naar hun bedrijfsprocessen. Voor deze melkveehouders staat het verbeteren van hun resultaten voorop. Ze hebben een duidelijke visie en laten zich minder leiden door adviseurs. Zij bewerken hun land zeer effectief en hebben lagere machinekosten. Op het gebied van innovatie zitten zij eerder in het peloton dan in de kopgroep.

Het volledige rapport is hier​ (PDF 2 MB) te downloaden. 

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws