Onderscheidend vermogen nodig voor groei in agrarische sector

Nieuwsbericht -

Koeien in een weiland

Ook in crisistijden blijft de consument eten en dat heeft de agrarische sector goed gedaan in 2013. De agri-food export groeide in 2013 naar 77,9 miljard volgens het CBS. De economische vooruitzichten voor 2014 in de Europese Unie - de belangrijkste afzetmarkt van Nederlandse agrarische bedrijven - verbeteren. Om ook op termijn te blijven groeien zullen bedrijven in de keten moeten investeren in een kwalitatieve verticale ketensamenwerking, concludeert ABN AMRO in haar Visie op Agrarisch 2014 die vandaag is gepubliceerd.

Schaalvergroting zet door

Voor veel agrarische bedrijven nam in 2013 de schaalvergroting toe. In de melkveehouderij is fors geïnvesteerd in uitbreiding van productiecapaciteit, vooruitlopend op quotumafschaffing in 2015. Milieuruimte en voeraanbod bepalen hierin mede de “toekomstige” rentabiliteit van deze sector. Van de totale grondoppervlakte in Nederland wordt 16 procent benut voor akkerbouwgewassen,30 procent van de agrarische bedrijven richt zich op akkerbouw. In 2013 zette de schaalvergroting binnen deze sector door. Het totale areaal steeg naar 532.412 hectare: een stijging van bijna 12.000 hectare ten opzichte van 2012. In de legpluimveehouderij daalde het aantal bedrijven in 2013 voor het vierde opeenvolgende jaar, naar ruim 1.200 begin 2013. Het aantal leghennen nam voor het eerst in drie jaar juist toe, tot 34,7 miljoen stuks.

Stijgende prijzen voor grondstoffen

De prijzen van grondstoffen blijven op een hoog niveau, waardoor voedsel een hoger prijskaartje krijgt. Dit raakt de gehele agrarische sector, maar vooral de veehouderij. Zo bestaat de kostprijs in de vleeskuikenhouderij voor 75 procent uit de kosten van voer en maakt deze post in de varkenshouderij twee derde van de kosten uit. ABN AMRO verwacht dat de prijzen voor grondstoffen hoog blijven. Dit is gunstig voor de akkerbouw en daagt veehouders uit om nog efficiënter te produceren. De tuinbouw kampte in 2013 met hoge energieprijzen, onder meer door het koude voorjaar. Zo stond het rendement van glasgroenten onder druk en richt deze sector zich op kostprijsverlaging, met name door een verlaging van de energiekosten.

Grotere behoefte aan onderscheidend vermogen

Agrarische bedrijven kunnen kansen op langdurige groei creëren door hun onderscheidend vermogen te vergroten. Dit betekent volgens ABN AMRO dat zij moeten inzetten op duurzame en efficiënte productiemethoden en transparantie in de keten. "In de groentesector bezinnen zowel kwekers als handelshuizen zich op hun positie en de toegevoegde waarde die zij leveren. Omdat ook retailers op zoek zijn naar onderscheidend vermogen liggen er kansen op dat gebied. Ook in de vleessector liggen er kansen in concepten op basis van gezondheid, smaak of duurzaamheid. Bedrijven in de boomkwekerij en sierteelt specialiseren zich in de teelt van een specifiek assortiment of kiezen voor bepaalde afzetkanalen", vertelt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. "Aandacht voor kwaliteit, verpakking, digitalisering en duurzaamheid zorgen hierbij voor onderscheidend vermogen. Ook kan verticale samenwerking op het gebied van afzet, product- en teeltontwikkeling resulteren in een stabielere ontwikkeling van het rendement."

Bekijk de complete 'Visie op Agrarisch'

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws