Positieve vooruitzichten agrarische sector voor 2014 en 2015

Nieuwsbericht -

Jong gewas

De agrarische sector lijkt zich relatief weinig van de crisis te hebben aangetrokken. De geproduceerde volumes zijn in de afgelopen jaren structureel gestegen. Met uitzondering van 2010 is de groei van de sector in de afgelopen vijf jaar hoger geweest dan de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

In 2013 is de agrarische sector met 1,2 procent gegroeid tegenover een krimp van 0,8 procent van het totale bruto binnenlands product. Dit komt volgens ABN AMRO niet alleen doordat de markt voor agrarische producten weinig conjunctuurgevoelig is, maar vooral doordat twee derde van alle agrarische producten wordt uitgevoerd. Hierdoor is sprake van minder afhankelijkheid van de Nederlandse economie. Van de totale export van agrarische producten bleef bijna 80 procent in 2013 binnen de Europese Unie, met Duitsland (33 procent), België (14 procent) en het Verenigd Koninkrijk (12 procent) in de Top-3.

Groeiende vraag Oost-Europa en Azië

De belangrijkste kansen op groei doen zich voor in Oost-Europa en Azië als gevolg van toenemende welvaart en de groeiende wereldbevolking. Ging in 2005 nog slechts 4,8 procent van de totale agrarische export naar Oost-Europa, vorig jaar was dit 6,5 procent. De belangrijkste exportlanden in deze regio zijn Rusland en Polen, samen goed voor 54 procent van de export naar Oost-Europa. Het Aziatische aandeel in de totale export is met bijna 8 procent - in vergelijking met 4,9 procent in 2008 - substantieel. Vooral de groei in China en Hongkong draagt bij aan de groei van de export naar Azië. Voor 2014 en 2015 verwacht ABN AMRO dat de groei in Oost-Europa en Azië op een vergelijkbaar niveau zal doorzetten, doordat Nederlandse producenten in staat zijn om kwalitatief hoogwaardige producten van uniforme kwaliteit te leveren.

Exportgroei in vrijwel alle branches

Vrijwel alle branches in de agrarische sector lieten in 2013 exportgroei zien. ABN AMRO verwacht dat dit ook in 2014 het geval is. Een uitzondering hierop is de sierteelt met een daling van 2,4 procent in 2013 en 0,4 procent in het eerste kwartaal van 2014. In de zuivelsector is sprake van een forse groei. Zo is er in 2013 bijna 5 procent meer melk verwerkt, wat zijn weg vond in de export. De toenemende vraag naar zuivelproducten in Oost-Europa en Azië zorgt voor positieve vooruitzichten op langere termijn. Hierdoor zal het volume naar verwachting ook in 2014 en 2015 toenemen. In de groenteteelt staat vooral de prijs van glasgroenten onder druk, wat volgens ABN AMRO kan leiden tot een lichte daling van het volume in 2015. ABN AMRO gaat ook in 2014 uit van een goede productie, wat zal leiden tot een lichte volumestijging. In de vleesveehouderij steeg het aanbod van pluimveevlees in 2013 met ruim 3,5 procent. Dit kan de daling van overige vleessoorten echter niet volledig compenseren. Hierdoor wordt een lichte daling van het totale volume verwacht, waarna in 2015 waarschijnlijk sprake is een van stabilisatie van het aanbod.
 

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws