Boete ontoereikende dossiervorming 2010-2013

Nieuwsbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

De AFM heeft in 2013 bij ABN AMRO via een beperkte steekproef getoetst of de vastlegging in dossiers van MKB klanten met een rentederivaat voldoende volledig was. Het betreft klantdossiers uit de periode oktober 2010 – januari 2013.

Uit deze steekproef kwam naar voren dat er destijds sprake is geweest van administratieve onvolledigheid. De AFM kon daardoor onvoldoende reconstrueren of de dienstverlening aansloot bij de klantwens. ABN AMRO heeft hiervoor op 20 oktober 2015 een boete van EUR 2 miljoen gekregen.

Maatregelen ter voorkoming

De bank betreurt de ontoereikendheid en heeft sinds 2013 maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Zo zijn de verantwoordelijkheden en processen ten aanzien van dossiervorming opnieuw besproken en belegd; het voorlichtingsmateriaal is tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast; en er zijn maatregelen genomen om het belang van goede dossiervorming continu hoog op de agenda te houden.

Met alle klanten in contact

ABN AMRO heeft zo’n 350.000 MKB klanten; 4500 daarvan hadden per 1 april 2014 een rentederivaat. De dossiers van deze klanten zijn in de eerste helft van 2015 herbeoordeeld. Al deze klanten hebben hierover in april dit jaar een brief gehad.
Met klanten bij wie de dossiervorming beter had gemoeten of waar er mogelijk sprake is van een issue, is of wordt binnenkort contact opgenomen. Daar waar in de klantgesprekken blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een issue, biedt de bank een oplossing. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Meer informatie

Een uitgebreide beschrijving van de herbeoordeling van de MKB rentederivaten is te vinden in het halfjaarverslag 2015​ (PDF 1 MB) op pagina 101. Daarnaast biedt de herbeoordelingswebsite aanvullende informatie over het herbeoordelingsproces.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO