Sectoroverstijgende inzet van BIM biedt meeste kansen

Nieuwsbericht -

Bouwplaats kantoren

BIM - een digitaal model waarmee alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces door alle bouwpartijen wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd - biedt in alle sectoren en voor alle marktpartijen grote kansen.

Het model heeft de grootste impact op samenwerking in de bouw als het in de volle breedte van de sector wordt ingezet. Zo is veel winst mogelijk in het ontwerpproces en de samenwerking tussen ketenpartners. Werken met het Bouw Informatie Model levert ook een belangrijke bijdrage aan een beter imago van de bouwsector. Om een gemeenschappelijke inzet op het gebied van BIM te realiseren, is een bouwbrede cultuuromslag nodig en dat is een proces van de lange adem. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘BIMmen in de Bouw’, dat vandaag is gepubliceerd.

BIM heeft grootste impact bij bouwbrede inzet

ABN AMRO benadrukt dat de kansen voor BIM allereerst in het bouwproces zelf liggen. Ruim 85 procent van de bedrijven verwacht dat het een positief effect heeft op de samenwerking tussen partijen. Ook heeft het een positieve impact op de voorbereiding, uitvoering en resultaten van bouwprojecten. Hiermee is BIM volgens ABN AMRO een uitstekend antwoord op de problemen in de gefragmenteerde bouwsector. Door technische innovaties, de opkomst van standaarden, maar vooral door positieve ervaringen wordt het gebruik van BIM steeds breder. Inmiddels maakt 72 procent van de marktpartijen gebruik van BIM en vindt 32 procent dat het model het beste in alle bouwsectoren gebruikt kan worden. 1 op de 5 bedrijven die nu nog niet met BIM werken, is van plan dit in 2015 wel te doen.

Voordelen zijn groot, maar cultuuromslag vraagt tijd

Ruim 6 op de 10 aannemers en installateurs geven aan dat zij zich door BIM beter kunnen onderscheiden en ruim de helft denkt het marktaandeel te kunnen vergroten. BIM bezorgt bedrijven dus duidelijk voordelen. Uit het rapport blijkt wel dat bedrijven dit pas na een langere periode ervaren. Daarom is hiervoor volgens ABN AMRO, net als bij elke cultuuromslag, een lange adem nodig. Zo moet een onderneming voor draagvlak zorgen in de organisatie, de juiste hard- en software aanschaffen, processen vastleggen en het eigen model integreren met dat van partners. ABN AMRO benadrukt dat BIM een verandering in bedrijfsprocessen is die niet over één nacht ijs gaat.

Installateurs beginnen inhaalslag op aannemers

Aannemers gebruiken BIM vaker dan installateurs en zijn hiermee eerder begonnen. Dit komt doordat de installateur later in de keten actief is en soms niet op tijd bij projecten betrokken wordt. In de afgelopen jaren voeren aannemers vaker zelf werkzaamheden uit, die zij eerder aan installateurs uitbesteedden. ABN AMRO verwacht dat installateurs vaker en in meer projecten BIM zullen toepassen. Het bouwproces vraagt hier om. Er moet efficiënter, kwalitatief hoogstaander en sneller gebouwd worden om te blijven voldoen aan de complexe klantvraag. De kennis van de installateur is aan het begin van het bouwproces volgens ABN AMRO onontbeerlijk om het traject soepel te laten verlopen. Zeker omdat de installateur steeds vaker verantwoordelijk is voor de prestaties van de installaties na de bouw.

“Bij BIM liggen in alle sectoren en voor alle marktpartijen in de bouw veel kansen. De grootste winst is te realiseren door het samenbrengen van deze verschillende werelden. Om deze stap te maken, is wel een cultuuromslag nodig, in de bouwsector en in de benadering van BIM. Het gaat niet meer uitsluitend om een 3D-model, maar een koppeling van informatiestromen. Om het tot een succes te maken, is het belangrijk dat alle partijen in een vroeg stadium met elkaar rond de tafel gaan. Dat geldt niet alleen voor de aannemer, maar ook voor de installateur”, zegt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw van ABN AMRO.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws