Op zoek naar nieuwe grenzen in offshore windenergie

Nieuwsbericht -

ABN AMRO heeft op 9 november in Amsterdam haar jaarlijkse seminar over offshore windenergie georganiseerd. Ongeveer 250 sleutelfiguren uit alle delen van de offshore windenergieketen en afkomstig uit meer dan tien landen bezochten het evenement. Op basis van het thema van dit jaar – ‘The Next Frontier’ – zijn zij het debat aangegaan over de mogelijkheden die er in de offshore windenergieketen liggen voor innovatie en optimalisatie, alsook over de verwachte veranderingen in de manier waarop dergelijke projecten in de toekomst gefinancierd zullen worden.

Drijvende installaties

Slimmere software voor windturbines en geavanceerdere systemen voor de opwekking en het transport van energie waren twee onderwerpen waarvoor de conclusie luidde dat de efficiency nog aanzienlijk kan worden verbeterd. Een andere algemene bevinding betrof het potentieel van de opslag van windenergie in gekoppelde accusystemen als mogelijke nieuwe bron van inkomsten; deze markt staat echter nog in de kinderschoenen en moet nog verder worden ontwikkeld. Een game changer die uitvoerig aan de orde is gekomen tijdens de conferentie, is een grootschalige overstap in de sector naar drijvende funderingen. De huidige vaste funderingen waarbij zware stalen heipalen in de zeebodem worden vastgezet, zijn bruikbaar tot een diepte van maximaal 40 meter. De drijvende funderingen, die vlak onder het zeeoppervlak met kabels worden verankerd, zijn geschikt tot een diepte van 700 tot 800 meter, terwijl hiervoor veel minder staal nodig is. Omdat het wereldwijde offshore windenergiepotentieel zich voor bijna 80% in gebieden met diepe wateren bevindt, liggen hier enorme mogelijkheden voor ontwikkelaars. Als we wat verder in de toekomst kijken, dan zien we ook mogelijkheden voor proeven met windenergiesystemen in de lucht. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld ballonnen, vliegers of vleugels aan kabels, die op een hoogte van 300 meter of meer zeer hoge windsnelheden opvangen. “Samen moeten we ontdekken hoe we het aanbod van energie op structurelere wijze kunnen verduurzamen,” aldus ABN AMRO bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen. 

Innovatie in financieren

Voor de continue verdere ontwikkeling van een sector is kapitaal nodig. Door de overvloed aan vreemd en eigen vermogen binnen de offshore windenergiesector is liquiditeit niet echt een probleem voor bestaande installaties en technologie. Europese projecten voor offshore windenergie kunnen op dit moment tegen steeds aantrekkelijkere voorwaarden worden gefinancierd.

Omdat overheidssubsidies snel verminderen als gevolg van succesvolle aanbestedingen en indrukwekkende kostenbesparingen in de sector, verandert de inkomstenstroom voor projecten en wordt een steeds groter deel van de inkomsten afhankelijk van de volatiliteit van energieprijzen. Om het hoge liquiditeitsniveau in de sector te behouden, moeten nieuwe constructies worden uitgewerkt waarmee deze volatiliteit het hoofd kan worden geboden. Technische innovaties zullen lastiger te financieren zijn totdat zij hun nut hebben bewezen en op grotere schaal in de sector worden toegepast.

“Het hoge tempo van innovatie en het streven naar kostenefficiency vereisen een continue dialoog tussen marktpartijen om te waarborgen dat voortdurend nieuwe rendabele projecten worden ontwikkeld,” aldus Maarten Delhez, hoofd Projectfinanciering bij ABN AMRO. Lisa McDermott, directeur Projectfinanciering: “ABN AMRO ambieert een rol als constructieve financiële partner in deze dialoog en wil klanten helpen met succes hun grenzen te verleggen naar dit nieuwe gebied.” 

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid