Voortgangsrapportage AFM

Nieuwsbericht -

Op 8 december publiceerde AFM de voortgangsrapportage over de herbeoordeling van MKB rentederivaten door de diverse Nederlandse banken.

In de rapportage geeft de AFM aan wat de stand van zaken is per eind oktober. 

De actuele stand van zaken voor ABN AMRO specifiek is te vinden op de herbeoordelingswebsite. Wij hebben op dit moment ruim 5.000 klanten een voorschotbrief gestuurd. Ook is er de afgelopen maanden een start gemaakt met het versturen van de compensatiebrieven. Een klein aantal klanten heeft inmiddels een compensatievoorstel ontvangen. Helaas duurt het berekenen van de compensatie bedragen langer dan in eerste instantie werd ingeschat. Dat heeft te maken met de hoeveelheid informatie die nodig is. Dat is niet alleen informatie die in dossiers te vinden is. Ook andere bronnen dienen te worden geraadpleegd. Daarnaast is het zo dat lessen op basis van individuele dossiers, en op basis van antwoorden van de commissie van deskundigen naar aanleiding van vragen, dienen te worden verwerkt in het herbeoordelingproces en te worden toegepast op alle dossiers. 

Omdat het langer duurt dan ingeschat, biedt ABN AMRO klanten dit jaar een voorschot aan. Als alle voorschotten worden geaccepteerd, dan wordt er dit jaar een bedrag van EUR 250 miljoen uitgekeerd. Dat is ongeveer de helft van het totaal gereserveerde compensatiebedrag. Klanten kunnen het voorschot vrijelijk besteden. Indien een klant later onverhoopt niet akkoord gaat met het uiteindelijke compensatievoorstel, of er is sprake geweest van een te ruim voorschot, dan wordt in onderling overleg bepaald hoe dit wordt opgelost. 

Meer informatie is over het herbeoordelingproces is te vinden op de herbeoordelingswebsite, de website van de AFM en de NVB.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO