ABN AMRO ondertekent verklaring voor COVID-19 herstelplan gebaseerd op duurzaamheid

Nieuwsbericht -

Samen met bijna 300 bedrijven, heeft ABN AMRO de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend. In de verklaring pleiten zij voor het opnemen van duurzaamheid als hoeksteen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag.

Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten”, stelt Jan Peter Balkenende. “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn. Ik ben blij verrast dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. En het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.”

De verklaring is op initiatief van de DSGC opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt aan de Nederlandse regering de volgende drie zaken:

  1. Steun aan de EU Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan,
  2. Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDGs,
  3. Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

“De COVID-19 crisis treft de maatschappij tijdens de ingezette overgang naar een duurzamere economie. In deze crisis is het voor ABN AMRO nog duidelijker geworden dat we ons blijven inzetten voor de transitie naar een duurzame toekomst. Onze strategie is volledig gericht op duurzaamheid en lange termijn waardecreatie, ook in de crisistijd hebben we deze duurzame toekomstvisie niet uit het oog verloren.”, vertelt Richard Kooloos, Directeur Group Sustainability. “Nationale en internationale samenwerking zijn hierbij uitermate belangrijk. We ondersteunen het initiatief van de DSGC daarom ook van harte, want juist de samenwerking met andere partijen zal ons brengen naar een duurzame toekomst.”

Over DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is een door CEO’s geleide coalitie van 8 Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell, Unilever). VNO-NCW ondersteunt DSGC en Accenture faciliteert de coalitie.

Coalitieleden ontwikkelen en implementeren bedrijfsmodellen voor duurzame groei die economische winstgevendheid combineren met ecologische en sociale vooruitgang. Op die manier willen zij bijdragen aan het bereiken van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030.

Meer info

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid