ABN AMRO verlaagt rente rood staan

Nieuwsbericht -

De uitbraak van het coronavirus heeft acute impact op de geldsituatie van veel bedrijven en particulieren. Om die reden hebben banken, waaronder ABN AMRO, al diverse maatregelen getroffen om hun klanten zo gezond mogelijk door de crisis te helpen. Ook leningen en de hoogte van rente op leningen zijn een actueel onderwerp. Om klanten tegemoet te komen, verlagen we daarom de rente op de Privé Limiet Plus naar 9,9%. De rente komt na deze verlaging gelijk te staan aan de rente op het product Roodstaan.

Er zijn verschillende manieren om geld te lenen. ABN AMRO voert momenteel 2 verschillende consumptief kredietsoorten: rood staan faciliteiten (waaronder de Privé Limiet Plus) en de Persoonlijke Lening. Het tarief voor de rood staan faciliteiten is hoger dan de tarieven voor de Persoonlijke Lening. Dat komt door het verschil in kosten en risico’s die de bank daarbij loopt. 

Een voorbeeld: 

  • Een Persoonlijke Lening met een limiet van 25.000 Euro kent een rente vanaf 4,2%
  • Roodstaan met een limiet van 2.500 Euro kent een rente van 9,9%. 
  • Stel dat er 100 Euro administratiekosten gemaakt worden om het krediet te verstrekken.
  • Om dat door te berekenen is hiervoor de volgende rente nodig: bij de persoonlijke lening 100/25.000 = 0,40% en bij rood staan 100/2.500 = 4%.
Als er sprake is van een structurele leenbehoefte, dan zijn andere leenproducten - zoals een persoonlijke lening - meer passend en verantwoord dan rood staan. En als klanten tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebben dan is het product Roodstaan een goede oplossing.

Hoe komt ABN AMRO klanten met een lening tegemoet?

Als klanten in financiële problemen dreigen te raken, zoeken wij graag samen naar een passende oplossing. Wij willen ook in deze tijden klanten zoveel mogelijk helpen. Daarom verlagen we onze rente op de Privé Limiet Plus naar 9,9% per 1 april 2020. 

Daarnaast komen wij klanten met een lening tegemoet met een betaalpauze. Dit houdt in dat klanten een verzoek kunnen doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. Dit geldt ook voor klanten met een hypothecaire lening. Deze regelingen zijn voor klanten die geraakt worden door het coronavirus en mogelijk al snel te maken hebben met financiële consequenties. Ook zakelijke klanten komen wij tegemoet met een betaalpauze. Zij krijgen in veel gevallen standaard  een betaalpauze van 6 maanden tenzij zij zich hiervoor uitschrijven. Met deze regelingen hopen we de lasten van klanten tijdelijk te verlichten. 

Voorkomen van betalingsachterstanden en schulden

Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk om schulden en betalingsachterstanden van klanten vroegtijdig te signaleren en zoveel als mogelijk te voorkomen. Juist nu veel Nederlanders te maken hebben met financiële tegenslagen als gevolg van corona, is het belangrijk om er vroeg bij te zijn. We helpen klanten op verschillende manieren:

  • Grip-app: een digitaal huishoudboekje dat je precies laat zien waar je geld naartoe gaat. 
  • Een gratis persoonlijk financieel inzichtrapport. Het rapport verschaft je kosteloos een helder inzicht in jouw eigen financiële positie. Aandachtspunten komen hierin duidelijk naar voren, zoals inkomen na pensionering en bij overlijden.
  • Financiële Grip-Coaches. Problemen voorkomen – dat is de insteek. Maar dat lukt niet altijd. Daarom werkt ABN AMRO met Financiële Grip-Coaches: gecertificeerde budgetcoaches, voor klanten die moeilijk eigenhandig uit de schulden kunnen komen. Ruim 40.000 klanten van ABN AMRO kregen de afgelopen jaren hulp van een Gripcoach.
  • ABN AMRO is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR is een initiatief om klanten die in schulden dreigen te raken te begeleiden en problematische schulden te voorkomen. 
  • We hebben verschillende methodieken om betalingsproblemen in een vroegtijdig stadium te signaleren of zelfs vóór het ontstaan te voorkomen en proactief sturing te geven om zo tot een oplossing te komen, samen met de klant. 

Gedragscodes

ABN AMRO volgt de gedragscodes die door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in samenwerking met de autoriteiten en de branche zijn opgesteld. Hierin worden onder andere de criteria voor verantwoorde kredietverstrekking vastgelegd waaraan de banken zich minimaal houden. Elke bank mag hierop een strenger beleid voeren, maar moet minimaal aan de gedragscode voldoen.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO