ABN AMRO Bank N.V. kondigt succesvol Toestemmingsverzoek aan

Persbericht -

ABN AMRO Bank N.V. kondigt succesvol Toestemmingsverzoek aan met betrekking tot EUR 1 miljard aan 4.310% Perpetual Capital Securities 75% van de Effectenhouders brachten hun stem uit waarvan 98% het Voorstel goedkeurden

ABN AMRO Bank N.V. (de Vennootschap) heeft op 7 oktober een Toestemmingsverzoek aangekondigd in samenhang met het proces van de Juridische Splitsing (zoals beschreven in de documentatie voor de Juridische Splitsing die op 30 september 2009 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam) en de daaropvolgende Juridische Separatie van de bedrijfsonderdelen van ABN AMRO Holding N.V. die door de Nederlandse staat zijn verworven. De Juridische Splitsing betreft het juridische proces voor de overdracht van het merendeel van de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen aan een afzonderlijke rechtspersoon, namelijk ABN AMRO II N.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd in ABN AMRO Bank N.V. op het moment van de Juridische Splitsing), die een volledige dochtermaatschappij van ABN AMRO Holding N.V. blijft totdat zij juridisch wordt overdragen aan de nieuwe staatsholding ABN AMRO Group N.V. op het moment van de Juridische Separatie. De EUR 1 miljard aan 4,310 % Perpetual Capital Securities (de Effecten) zijn toegerekend aan de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en zullen worden overgedragen aan ABN AMRO II N.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd in ABN AMRO Bank N.V.) in het kader van de Juridische Splitsing.

Na afronding van de procedures voor de Juridische Splitsing wil ABN AMRO de Juridische Splitsing zo snel mogelijk in het eerste kwartaal van 2010 voltooien. Het streven is om de Juridische Separatie te effectueren binnen twee maanden na de totstandkoming van de Juridische Splitsing.

Aangezien in de Voorwaarden wordt verwezen naar ABN AMRO Holding N.V., wordt aan de Effectenhouders toestemming gevraagd om (i) ABN AMRO Holding N.V. als contractspartij met betrekking tot de Effecten te vervangen door de nieuwe staatsholding ABN AMRO Group N.V. en (ii) de Voorwaarden en de Trustakte zodanig te wijzigen dat alle verwijzingen in de Voorwaarden en de Trustakte naar ABN AMRO Holding N.V. zullen worden beschouwd als verwijzingen naar ABN AMRO Group N.V. ( (i) en (ii) hierna gezamenlijk te noemen: het Voorstel). ABN AMRO Holding N.V. is contractspartij bij de Trustakte en in de Voorwaarden wordt tevens verwezen naar ABN AMRO Holding N.V. als aandeelhouder van de Vennootschap en als verstrekker van een hoofdelijkheidsverklaring voor de verplichtingen van de Vennootschap op grond van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek. Er wordt geen toestemming gevraagd voor de vervanging van ABN AMRO Bank N.V. door ABN AMRO II N.V. (waarvan de naam gewijzigd zal worden in ABN AMRO Bank N.V.) als emittent van de Effecten, aangezien dit zal geschieden door middel van de Juridische Splitsing.

De Vennootschap kondigt vandaag aan dat op de tweede Vergadering van Effectenhouders die vandaag, 30 oktober 2009, heeft plaatsgevonden, het Voorstel bij Buitengewoon Besluit is goedgekeurd. De vervanging van contractspartij en wijzigingen waarnaar verwezen wordt in het Voorstel en die verder toegelicht worden in het Toestemmingsverzoek worden van kracht per de datum van de Juridische Separatie. Er was geen minimum quorum vereist op de vergadering die vandaag gehouden werd. De vergadering vandaag volgt op de eerste vergadering van 22 oktober 2009, waar het vereiste quorum van 75% van Effectenhouders net niet werd gehaald. Elke Effectenhouder zal gebonden zijn aan het Voorstel, ongeacht of die Effectenhouder toestemming heeft gegeven of aanwezig was tijdens de Vergadering van Effectenhouders en het Voorstel heeft goedgekeurd.

De goedkeuring van het Voorstel zorgt ervoor dat de verplichtingen van ABN AMRO Holding N.V. jegens beleggers na de Juridische Separatie worden overgedragen aan de nieuwe staatsholding ABN AMRO Group N.V.. De voorgestelde wijzigingen, tezamen met de juridische overdracht van de Effecten als onderdeel van de Juridische Splitsing, zullen ervoor zorgen dat de Voorwaarden van de Effecten gedurende elke fase van de transitie een juiste weergave vormen van de eigendomsstructuur van de Vennootschap.

Voor nadere informatie over de Juridische Splitsing en de Juridische Separatie verwijzen wij naar www.abnamro.com.

Dit persbericht dient te worden gelezen in samenhang met het halfjaarbericht van de ABN AMRO Groep per 30 juni 2009 en ook in samenhang met de door de accountant gecontroleerde jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag per 31 december 2008 dat is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ("IFRS") zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board en IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
 
ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
Investor.relations@rbs.com
+44 207 672 1758

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.