ABN AMRO deponeert juridische splitsingsdocumentatie bij Kamer van Koophandel Amsterdam

Persbericht -

ABN AMRO Bank N.V. heeft vandaag documentatie met betrekking tot de juridische splitsing in Nederland en België gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De splitsingsvoorstellen beschrijven het juridische proces voor wat betreft de overdracht van het merendeel van de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen aan een afzonderlijke rechtspersoon, die in volledig eigendom blijft van ABN AMRO Holding N.V. totdat de rechtspersoon juridisch wordt overgedragen vanuit de ABN AMRO Groep.

De voorstellen voor de juridische splitsing (exclusief de beschrijving van activa en verplichtingen) en pro forma financiële informatie per 31 december 2008 en 30 juni 2009, die de gevolgen weergeven van de juridische overdrachten en splitsingen voor ABN AMRO Bank N.V., zijn beschikbaar op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com). De volledige juridische splitsingsdocumentatie, inclusief een beschrijving van de over te dragen activa en verplichtingen, is beschikbaar voor inzage bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

ABN AMRO Holding N.V. is op 17 oktober 2007 overgenomen door een consortium van banken via RFS Holdings B.V. Het consortium bestond uit The Royal Bank of Scotland Group (38%), Fortis Bank (34%) en Banco Santander SA (28%). Op 24 december 2008 is het belang van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. in RFS Holdings B.V. overgedragen aan de Nederlandse staat, nadat de Nederlandse staat in oktober 2008 Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., met inbegrip van het belang in RFS Holdings B.V., had verworven.

ABN AMRO Groep heeft ervoor gekozen om de juridische separatie van de activa en verplichtingen die zijn verworven door de Nederlandse staat in twee fasen uit te voeren:
 
Fase 1: - "Juridische Splitsing": de overdracht van het merendeel van de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen van ABN AMRO Bank N.V. aan een nieuwe rechtspersoon, ABN AMRO II N.V. Bepaalde dochtermaatschappijen en activa en verplichtingen worden afzonderlijk overgedragen aan de nieuwe rechtspersoon. Dit zal grotendeels voor de voorgenomen datum van de juridische splitsing plaatsvinden. In het vervolg op de splitsingen en de overdracht van de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen aan de nieuwe bank, wordt de naam van de bestaande ABN AMRO Bank N.V. gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. De naam van de nieuwe rechtspersoon waarin zijn opgenomen de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen zal dan worden gewijzigd in ABN AMRO Bank N.V.

Fase 2: "Juridische Separatie": de overdracht van de aandelen in de nieuwe ABN AMRO Bank N.V. van ABN AMRO Holding N.V. aan een nieuwe houdstermaatschappij die volledig eigendom is van de Nederlandse Staat en onafhankelijk is van ABN AMRO Holding N.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd in RBS Holdings N.V.).
Tot de juridische separatie zal de ABN AMRO Groep worden geleid door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van ABN AMRO Holding N.V. en op geconsolideerde basis onder toezicht blijven staan, waarbij de vermogensratio's, liquiditeitsmaatstaven en risicoposities worden gerapporteerd aan en getoetst door De Nederlandsche Bank. ABN AMRO's vermogensratio's liggen nog altijd boven de minimum ratio's voor het kernvermogen (Tier 1) en het totaal vermogen van respectievelijk 9% en 12,5% (zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank gedurende de separatieperiode van de ABN AMRO Groep) en zijn voldoende voor het opvangen van stressscenario's. ABN AMRO Groep voldoet ook nog altijd ruimschoots aan de liquiditeitseisen van de toezichthouder. ABN AMRO Groep en haar aandeelhouders hebben plannen opgesteld om te waarborgen dat bij de juridische separatie beide banken afzonderlijk afdoende gekapitaliseerd zijn en een stabiele liquiditeitspositie hebben.

Meer informatie over de juridische splitsing is beschikbaar op de onderstaande internet links:

Update inzake separatie [Appendix 1]​ (PDF 39 KB)

Voor door ABN AMRO Bank N.V. uitgegeven schuldinstrumenten: http://www.group.abnamro.com/financials/allocation.cfm

Update inzake separatie: http://www.group.abnamro.com/transition/transition.cfm

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Group Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
investor.relations@rbs.com
+44 207 672 1758

RBS Group Media Relations
+44 131 523 4414

ABN AMRO Bank N.V. splitsingsvoorstellen (exclusief de beschrijving van activa en verplichtingen) en pro forma financiële, meer informatie onderaan.

Appendices

01. NL Splitsings Voorstel.pdf​ (PDF 5 MB)

02. BE Splitsings Voorstel.pdf​ (PDF 5 MB)

Bijlage 01. Huidige Statuten Verkrijgende Vennootschap AA II NV.pdf​ (PDF 2 MB)

Bijlage 02. Concept Statuten Verkrijgende Vennootschap AAB NV.pdf​ (PDF 85 KB)

Bijlage 03. Huidige Statuten Splitsende Vennootschap AAB NV.pdf​ (PDF 79 KB)

Bijlage 04. Concept Statuten Splitsende Vennootschap RBS NV.pdf​ (PDF 85 KB)

Bijlage 05.01. NL Algemeen Raamwerk en Annexen.pdf​ (PDF 255 KB)

Bijlage 05.02. BE Algemeen Raamwerk en Annexen.pdf​ (PDF 97 KB)

Schedule 06. Auditor's statement on A&L BE Acquiring Company.pdf​ (PDF 591 KB)

Schedule 06. Auditor's statement on A&L NL Acquiring Company.pdf​ (PDF 591 KB)

Schedule 07. Auditor's Statement on A&L BE Demerging Company.pdf​ (PDF 421 KB)

Schedule 07. Auditor's Statement on A&L NL Demerging Company.pdf​ (PDF 410 KB)

Bijlage 08. Pro Forma winst en verlies rekeningen.pdf
​ (PDF 215 KB)

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.