Persoonlijke verklaring Gerrit Zalm over zijn rol bij DSB

Persbericht -

Per 1 juli 2007 ben ik aangetreden als economisch adviseur van de Raad van Bestuur van DSB met als functie-aanduiding Chief Economist. Eind 2007 nam de CFO ontslag. Er was turbulentie op de financiële markten en het was onduidelijk of securitisatie nog tot de mogelijkheden zou behoren. Vanuit de RvB en de RvC is sterke aandrang op mij uitgeoefend om de vacante positie van CFO te vervullen. Met instemming van DNB heb ik toen mijn verantwoordelijkheid genomen en ben ik begin december 2007 tot CFO benoemd. Als belangrijkste taak zag ik DSB veilig door de kredietcrisis heen te leiden en de solvabiliteit en liquiditeit te bewaken. Dat is in 2008 gelukt.

Daarnaast heb ik me met succes ingezet voor een breed verbeteringsprogramma: een adequate kostenbeheersing, professionalisering van de besluitvorming, verbetering van de kwaliteit van managementrapportages, versterking van de financiële afdelingen en een beperking van de kredietrisico's. Wat het laatste betreft zijn de kengetallen van schuld in verhouding tot inkomen en van schuld in verhouding tot woningwaarde bij hypotheken in de loop van 2008 drastisch verbeterd. Tevens heb ik bijgedragen aan het tot stand komen van een duurzamer verdienmodel door minder afhankelijkheid van eenmalige provisies van koopsompolissen. In 2008 is de afhankelijkheid van provisies afgenomen en is een alternatief model ontwikkeld waarbij geen koopsompolissen meer worden verkocht en geen provisies meer worden gevraagd. Dit model is in 2009 ingevoerd.

In november 2008 werd ik door de Minister van Financiën gevraagd bestuursvoorzitter te worden van de nieuw te vormen bank die een samenvoeging zou zijn van het staatsaandeel in ABN AMRO en FBN. Na advies te hebben ingewonnen bij DNB heb ik daar ja op gezegd. Omdat de nieuwe bank nog virtueel was ben ik benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de "oude" ABN AMRO. Een verzoek tot goedkeuring voor deze benoeming aan DNB is uitgegaan op 3 december 2008 en op 16 december is goedkeuring van DNB verkregen.

Terugblikkend op mijn periode bij DSB meen ik dat ik in het ruime jaar dat ik CFO was, me met succes heb ingezet voor een verbetering van het beleid. Ik heb er vertrouwen in dat dit ook uit het aangekondigde onderzoek, waaraan ik uiteraard volledig zal meewerken, zal blijken. Dat dit verbeteringsprogramma niet heeft kunnen voorkomen dat nu de noodregeling is ingesteld, betreur ik zeer.

ABN AMRO Persvoorlichting
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.