Splitsing in nieuwe ABN AMRO Bank en RBS N.V. in eerste kwartaal van 2010

Persbericht -

Met de deponering van het voorstel voor de juridische splitsing is de laatste fase begonnen van het separatieproces van ABN AMRO Groep in de nieuwe ABN AMRO Bank N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V.

Na afronding van de procedures voor de juridische splitsing wil ABN AMRO de juridische splitsing zo snel mogelijk in het eerste kwartaal van 2010 voltooien. Het streven is om de juridische separatie te effectueren binnen twee maanden na de totstandkoming van de juridische splitsing. Door deze juridische separatie ontstaan twee onafhankelijke banken: ABN AMRO Bank N.V. die eigendom is van de Nederlandse Staat, en The Royal Bank of Scotland N.V. die eigendom is van RBS Group plc. Bij de publicatie van de cijfers over het eerste half jaar van 2009 maakte ABN AMRO een eerste planning voor juridische separatie eind 2009. Met de deponering van het voorstel voor juridische splitsing is een nieuwe planning opgesteld.

ABN AMRO Groep heeft op 30 september documentatie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met betrekking tot de voorgenomen juridische afsplitsing van het merendeel van de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen in een afzonderlijke rechtspersoon die de nieuwe ABN AMRO Bank N.V. wordt. Deze rechtspersoon blijft een volledige dochtermaatschappij van ABN AMRO Holding N.V. totdat zij juridisch wordt overdragen uit de ABN AMRO Groep. De splitsingsvoorstellen, waaronder tevens begrepen pro forma financiële informatie, zijn geplaatst op de internetsite van ABN AMRO (www.abnamro.com) en zijn tevens beschikbaar bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (voor nadere informatie omtrent de deponering van documentatie met betrekking tot de juridische splitsing en de wijze waarop de juridische separatie van de door de Nederlandse Staat verworven activa en passiva wordt uitgevoerd, wordt verwezen we naar het persbericht van 30 september 2009).

Tot de juridische separatie zal ABN AMRO Groep worden geleid door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Holding N.V. en wordt de bank onveranderd op geconsolideerde basis aangestuurd, waarbij de solvabiliteits- en liquiditeitsratio's en risicoposities worden gemeld aan en getoetst door De Nederlandsche Bank. ABN AMRO Groep voldoet nog altijd ruimschoots aan de kapitaal- en liquiditeitsvereisten. ABN AMRO Groep en haar aandeelhouders hebben plannen om te waarborgen dat op het moment van de juridische separatie elke bank afzonderlijk over voldoende kapitaal beschikt en een gezonde liquiditeitspositie heeft. De aangepaste planning voor de juridische splitsing en separatie heeft geen gevolgen voor de voorbereidingen voor integratie tussen ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland, die conform planning door zal gaan.

Nadere informatie omtrent de juridische splitsing is beschikbaar via de volgende links:

Splitsingsvoorstellen van ABN AMRO Bank N.V. (exclusief beschrijving van activa en passiva) en pro forma financiële informatie​ (PDF 6 KB)
Toerekening van door ABN AMRO Groep uitgegeven schuldinstrumenten
Berichtgeving over de separatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Group Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
Investor.relations@rbs.com
+44 207 672 1758

RBS Group Press Relations
+44 131 523 4205

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.