Statement ABN AMRO over noodregeling DSB

Persbericht -

Vandaag heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de noodregeling van toepassing verklaard op DSB bank. ABN AMRO zal, in samenwerking met DNB en de Nederlandse banken, bijdragen aan een goede afwikkeling van de gevolgen van deze noodmaatregel bij DSB. ABN AMRO zal zich inzetten om waar mogelijk klanten van DSB zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Zo zullen DSB-klanten die dat wensen eenvoudig en snel een rekening bij ABN AMRO kunnen openen. Ook zal het tot woensdag a.s. 24 uur mogelijk blijven om met een DSB-betaalpas geld op te nemen bij geldautomaten van ABN AMRO, volgens het normale gastgebruik. Dat houdt in dat DSB-klanten nog driemaal 250 euro kunnen opnemen indien het saldo toereikend is.

Voor klanten van DSB treedt het depositogarantiestelsel in werking. Spaartegoeden tot 100.000 euro zijn hierdoor gegarandeerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de persberichten van DNB, het Ministerie van Financien en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Naar ABN AMRO's huidige schatting kunnen de mogelijke consequenties van het aandeel van de bank in de verliezen die onder het depositogarantiestelsel worden geleden weliswaar substantieel zijn; echter deze zullen naar verwachting ruim binnen een bandbreedte van scenarios vallen die de bank hanteert voor het uitvoeren van stresstesten voor de toereikendheid van kapitaal en liquiditeit. Het potentiele gevolg van het depositogarantiestelsel is naar verwachting niet materieel voor het kapitaal en de liquiditeit van de Groep. De Groep zal blijven voldoen aan de kapitaals- en liquiditeitseisen. ABN AMRO verwacht geen materiele verliezen te leiden uit krediet- en andere bankrelaties die de Groep heeft met DSB en gerelateerde ondernemingen in het verloop van haar normale bedrijfsactiviteiten.

ABN AMRO Groep voldoet aan de minimum kapitaalratios, zoals vereist door De Nederlandsche Bank voor de periode van separatie van ABN AMRO, voor tier 1 en de totale kapitaalratio van 9% respectievelijk 12,5% en deze zijn voldoende om stress scenarios af te dekken. ABN AMRO overtreft nog steeds in ruime mate de door de toezichthouder gestelde liquiditeitseisen. ABN AMRO en haar aandeelhouders waarborgen dat op het moment van de juridische separatie elke afzonderlijke standalone bank, het nieuwe ABN AMRO Bank N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V., afzonderlijk over voldoende kapitaal beschikt en een gezonde liquiditeitspositie heeft.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken omtrent toekomstige verwachtingen en andere toekomstgerichte uitspraken ('forward-looking statements'). Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en gaan uit hun aard gepaard met een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten en performance wezenlijk afwijken van de verwachte toekomstige resultaten en performance zoals deze in die uitspraken worden aangegeven of impliciet liggen besloten. De factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de prognoses in de in dit document vervatte toekomstgerichte uitspraken, zijn onder meer, al zijn zij daartoe niet beperkt (i) de omvang en aard van de toekomstige ontwikkelingen en de aanhoudende volatiliteit op de kredietmarkten en de invloed daarvan op de financiële sector in het algemeen en ABN AMRO in het bijzonder, ii) het effect op het vermogen van ABN AMRO van afschrijvingen met betrekking tot kredietverlening, iii) de risico's met betrekking tot het transitie- en separatieproces van ABN AMRO na haar overname door het consortium bestaande uit The Royal Bank of Scotland Group plc ("RBS"), de Staat der Nederlanden ("De Nederlandse staat") en Banco Santander S.A. ("Santander"), iv) de algehele economische omstandigheden in Nederland en in andere landen waar ABN AMRO bedrijfsactiviteiten of investeringen van significant belang heeft, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met inbegrip van de invloed van recessieve economische omstandigheden op de baten, de liquiditeits- en balanspositie van ABN AMRO, v) de maatregelen van regeringen en hun instellingen om individuele banken en het bancaire systeem te steunen, (vi) het monetaire en rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de Raad van Bestuur van het Federal Reserve System en de centrale banken van de overige G7-landen, (vii) inflatie of deflatie, (viii) onverwachte schommelingen in de rentestand, valutakoersen, kapitaalmarkten, grondstoffenprijzen en aandelenkoersen; (ix) wijzigingen in Nederlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen belastingen, (x) veranderingen in het concurrentie- en prijsklimaat, xi) natuur- en andere rampen, xii) het onvermogen om bepaalde risico's op economisch verantwoorde wijze af te dekken, xiii) de toereikendheid van de verliesreserves, xiv) technologische veranderingen, xv) veranderingen in de consumentenbestedingen en spaargewoontes, en xvi) het succes van ABN AMRO in het beheren van de risico's met betrekking tot het voorgaande.

De in dit persbericht gedane toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. ABN AMRO is niet voornemens om deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk te actualiseren of te herzien ter verwerking van de gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit verslag, en aanvaardt daartoe ook geen verantwoordelijkheid.

Verdere informatie over ABN AMRO groep is beschikbaar op de website:
www.ABNAMRO.com

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Groep Persvoorlichting
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.