Update over de EC Remedy

Persbericht -

Akkoord op Hoofdlijnen met Deutsche Bank Zoals aangekondigd op 20 oktober 2009 hebben de Nederlandse Staat en Deutsche Bank een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de belangrijkste voorwaarden voor de verkoop aan Deutsche Bank AG van de nieuwe HBU II N.V., bestaande uit een deel van de Nederlandse zakelijke klantactiviteiten en bepaalde districtskantoren, en IFN Nederland B.V. Deze verkoop is noodzakelijk om te voldoen aan de concurrentievereisten van de Europese Commissie en de integratie van de nieuwe ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland.

ABN AMRO heeft inmiddels een voorlopige analyse gemaakt van de gevolgen van de transactie voor de resultaten en het toetsingsvermogen van de Groep. Op basis van deze analyse zal het ministerie van Financiën advies uitbrengen aan de Tweede Kamer over de consequenties van de transactie. ABN AMRO heeft berekend dat de transactie een negatief resultaat zal opleveren van tussen EUR 800 en EUR 900 mln. Het totale verlies op de transactie is met inbegrip van de impact van een voorziening die moet worden gevormd voor een kredietgarantie ten behoeve van de koper, waarmee 75% van de verliezen op de overgedragen kredietportefeuille van HBU II wordt gegarandeerd conform het Akkoord op Hoofdlijnen. ABN AMRO verwacht dat in het vierde kwartaal, nadat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Groep de transactie hebben goedgekeurd en de uitvoering van de transactie zeer waarschijnlijk is geworden, de verliezen grotendeels moeten worden verantwoord. De resterende verliezen worden verantwoord in de periode tot de afronding van de transactie, die naar verwachting zal plaatsvinden kort na de afsplitsing van de nieuwe ABN AMRO Bank N.V. van de huidige ABN AMRO Groep.

ABN AMRO Groep verwacht dat het cumulatieve netto effect voor het Tier I vermogen vanwege het verlies op de transactie tussen de 50 en 55 basispunten op de ABN AMRO Groep ratios zal liggen. Dit weerspiegelt het verlies op de verkoop en het vermogen dat in eerste instantie vereist is voor de kredietgarantie ten behoeve van de koper. Het vermogensbeslag in verband met de kredietgarantie zal na afronding van de transactie gedurende de looptijd geleidelijk vrijvallen, waarvan slechts een klein deel overblijft na de eerste vijf jaar.

ABN AMRO Groep voert gesprekken met de Nederlandse Staat over de kapitalisatie van de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen tot het moment van de separatie. Hierbij komt ook het effect van deze transactie aan de orde. De hieruit voortvloeiende kapitalisatieacties moeten ervoor zorgen dat op het moment van de juridische splitsing en de juridische separatie de kapitaalsvereisten van de door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen afdoende geadresseerd zijn.

Nadere informatie over ABN AMRO Groep is te vinden op www.abnamro.com

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
Investor.relations@rbs.com
+44 207 672 1758

RBS Group Media Relations
+44 131 523 4414

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.