Update over de splitsing

Persbericht -

ABN AMRO maakt vandaag bekend dat de zogenaamde verzetsperiode voor crediteuren op 30 oktober 2009 met succes is afgesloten en dat de rechtbank te Amsterdam heeft bevestigd dat geen verzet is aangetekend. Dit markeert een belangrijke ontwikkeling in het splitsingsproces, dat begon op 30 september 2009 met het deponeren door ABN AMRO Bank N.V. van de juridische splitsingsdocumentatie bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Hierop volgde een periode van 30 dagen waarin crediteuren van ABN AMRO Bank N.V. bij de rechtbank te Amsterdam verzet konden aantekenen tegen de juridische splitsing. Voor nadere informatie over dit proces verwijzen wij naar de website van ABN AMRO (www.abnamro.com).

ABN AMRO kan nu beginnen met het herstructureringsproces, waarbij de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en activiteiten worden ondergebracht in de nieuwe entiteit ABN AMRO II N.V., die in eerste instantie volledig eigendom zal zijn van ABN AMRO Holding N.V. Na overdracht van de geselecteerde entiteiten aan ABN AMRO II N.V. en afronding van de overheveling van activa en verplichtingen naar deze entiteit conform de Nederlandse wet, zal de naam ABN AMRO II N.V. worden gewijzigd in "ABN AMRO Bank N.V.". Tegelijkertijd zal de naam van het huidige ABN AMRO Bank N.V. worden gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V.

 

Zoals bekendgemaakt op 7 oktober 2009, wil ABN AMRO Groep de juridische splitsing zo spoedig mogelijk in 2010 ten uitvoer brengen. De vlotte juridische separatie van deze bedrijfsonderdelen van ABN AMRO Groep heeft voor de Raad van Bestuur nog steeds de hoogste prioriteit. Het streven is dit proces ongeveer twee maanden na de juridische splitsing af te ronden. Gedurende de separatieperiode hebben de vermogensratio's van ABN AMRO Groep steeds ruimschoots voldaan aan de vereisten.

 

ABN AMRO Groep en haar aandeelhouders hebben zich ten doel gesteld ervoor te zorgen dat beide afzonderlijke banken op het moment van de juridische separatie afdoende zijn gekapitaliseerd en een gezonde liquiditeitspositie hebben. Tot de juridische separatie zal ABN AMRO Groep worden geleid door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en op geconsolideerde basis onder toezicht blijven staan, waarbij de vermogensratio's, liquiditeitsmaatstaven en risicoposities worden gerapporteerd aan en getoetst door De Nederlandsche Bank.

 

Nadere informatie over ABN AMRO Groep is te vinden op www.abnamro.com

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

 

ABN AMRO Press Office

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900

 

RBS Group Investor Relations

Investor.relations@rbs.com

+44 207 672 1758

 

RBS Group Media Relations
+44 131 523 4414

 

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.