ABN AMRO Bank voldoet ruimschoots aan vereisten van de Europese stresstest

Persbericht -

ABN AMRO Bank heeft deelgenomen aan de Europese stresstest die werd gecoördineerd door het Comité van Europese Bankentoezichthouders (Committee of European Banking Supervisors / CEBS), de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). ABN AMRO bevestigt de resultaten van deze EU-brede stresstest voor ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank bevestigt dat, op basis van het stress scenario, de geschatte ratio voor haar kernvermogen (tier 1) in 2011 uitkomt op 10,3%.

Dit is ruim boven het door CEBS voor dit doeleinde vastgestelde minimum van 6%. Meer informatie over de stresstest is te vinden op pagina 3 tot en met 5 in de pdf-versie van dit persbericht​ (PDF 110 KB).

Deze stresstest vormt een aanvulling op de risicobeheerprocedures en het reguliere stresstest- programma zoals door ABN AMRO is opgezet conform Pijler 2 van Basel II en de Richtlijn inzake Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive / CRD), zoals opgenomen in de relevante Nederlandse wetgeving.

De stresstest is uitgevoerd aan de hand van de door CEBS aangeleverde scenario’s, methodieken en basisaannames (voor nadere informatie zie het verslag op de website van CEBS (www.c-ebs.org)). Indien de in het stress scenario bedoelde schok zich zou voordoen, dan zou de geschatte tier 1 ratio in 2011 op 10,3% uitkomen. Het effect van een extra schokscenario op overheden op de geschatte tier 1 ratio zou nog eens 40 basispunten bedragen. De tier 1 ratio eind 2011 zou daarmee uitkomen op 9,9%.

Op basis van de veronderstelling die ten grondslag ligt aan de stresstest zou ABN AMRO Bank over een buffer van EUR 5.531 miljoen aan tier 1 vermogen ten opzichte van het door CEBS voor dit doeleinde vastgestelde minimum van 6%. Dit 6% minimum dient geenszins te worden opgevat als een vereist minimum (het vereiste BIS minimum voor de tier 1 ratio is 4%), noch als een kapitaal doelstelling die het risicoprofiel van ABN AMRO Bank weergeeft zoals bepaald via het toetsingsproces door de toezichthouder in het kader van Pijler 2 van de CRD.

De resultaten van de stresstest zijn uitvoerig besproken en afgestemd met DNB.

Aangezien de stresstest is uitgevoerd op basis van een aantal vereenvoudigde aannames (bijv. een onveranderde balans), wordt de informatie met betrekking tot het benchmark scenario uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden verstrekt en dient deze informatie geenszins als prognose te worden beschouwd.

Het is van groot belang dat bij de interpretatie van de resultaten van de stresstest onderscheid wordt gemaakt tussen de resultaten van de verschillende scenario’s die ontwikkeld zijn voor deze EU-brede stresstest. De resultaten op basis van het stress scenario kunnen niet als representatief worden beschouwd voor de huidige toestand of eventuele huidige kapitaalbehoeftes. Een stresstest geeft geen prognoses van verwachte resultaten, omdat de stress scenario’s zijn bedoeld om aan te geven wat er zou kunnen gebeuren bij bepaalde scenario’s onder plausibele, maar extreme aannames, waarvan het per definitie niet waarschijnlijk is dat ze zich daadwerkelijk zullen voordoen. Verschillende stressfactoren kunnen leiden tot verschillende resultaten, afhankelijk van de omstandigheden van de betreffende instelling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Bank Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+ 31 (0)20 6288900

ABN AMRO Bank Investor Relations
Investorrelations@nl.abnamro.com
+ 31 (0)20 3830517

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.