ABN AMRO Group rapporteert verdere verbetering van de resultaten

Persbericht -

Het gerapporteerde nettoresultaat over de eerste negen maanden van 2010 was een verlies van EUR 627 miljoen als gevolg van de verkoop uit hoofde van de EC Remedy (verkoop van een deel van de zakelijke bankactiviteiten in Nederland) en separatie-, integratie- en herstructureringskosten (2009 gerapporteerd nettowinst: EUR 352 miljoen)

• Onderliggende nettowinst (exclusief de verkoop vanwege de EC Remedy en separatie-, integratie- en herstructureringskosten) EUR 768 miljoen (2009 onderliggende nettowinst: EUR 202 miljoen)
• Deze stijging komt voort uit hogere nettorentebaten, lagere kredietvoorzieningen en een bate uit de inkoop van eigen schuldbewijzen van EUR 130 miljoen na belastingen
• Verbetering van onderliggende efficiëntieratio naar 70% (2009: 74%)
• Per 30 september 2010 bedroegen de pro forma gecombineerde core Tier 1 ratio, Tier 1 ratio en total capital ratio volgens Basel II respectievelijk 10,1%, 12,6% en 16,6%
• Gerapporteerde nettowinst over het derde kwartaal van 2010 EUR 341 miljoen; onderliggende nettowinst over het derde kwartaal van 2010 was EUR 443 miljoen en is inclusief een bate uit de inkoop van eigen schuldbewijzen
• De integratie ligt goed op schema

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group:

“ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland zijn op 1 juli 2010 gefuseerd. De positieve reacties van zowel medewerkers als klanten tot op heden zijn uiterst bemoedigend. Medewerkers willen graag meewerken aan de opbouw van een nieuwe bank en tonen onverminderde inzet, ondanks de moeilijke periode die zij hebben moeten doorstaan. Vanwege verdere verscherping van de focus op onze klant zijn verantwoordelijkheden gedecentraliseerd, is het productaanbod vereenvoudigd en is de communicatie met onze klanten verbeterd.

De onderliggende nettowinst over de eerste negen maanden – exclusief posten met betrekking tot de separatie en integratie, waaronder de verkoop vanwege de EC Remedy – verdrievoudigde naar EUR 768 miljoen (2009: EUR 202 miljoen). ABN AMRO is goed op weg naar verbetering van de gerapporteerde en onderliggende winstgevendheid van de bank, wanneer de synergievoordelen in de komende periode zichtbaar zullen worden en de integratiekosten beginnen af te nemen.

De integratie ligt goed op schema. De samenvoeging van 150 van de 650 kantoren naar 500 kantoren is begin juli afgerond. Halverwege november, in een reeks van vijf migratieweekeinden, zijn de klantgegevens van meer dan 1 miljoen retailklanten van Fortis Bank Nederland met succes overgezet naar het IT-platform van ABN AMRO Bank. De klanten hebben hiervan minimale overlast ondervonden en de klanttevredenheid is nog steeds iets hoger dan in 2009. Hoewel het integratieproces pas in 2012 volledig zal worden afgerond, is het proces tot nu toe succesvol verlopen.”

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.