Interim Financial Report 2010

Persbericht -

ABN AMRO Group rapporteert onderliggende winst van EUR 325 miljoen over het eerste halfjaar van 2010.

  • Het gerapporteerde netto resultaat over het eerste halfjaar van 2010 was een verlies van EUR 968 miljoen. Dit was vooral het gevolg van de afronding van de transactie uit hoofde van de EC Remedy en separatie-, integratie- en herstructureringskosten.

  • Gecorrigeerd voor deze posten steeg het onderliggende netto winst met 57% naar EUR 325 miljoen, vergeleken met een onderliggende netto winst van EUR 207 miljoen in het eerste halfjaar van 2009.

  • Deze toename komt voort uit hogere netto rentebaten en lagere toevoegingen aan de kredietvoorzieningen.

  • De onderliggende cost/income ratio steeg van 71% naar 75% door enkele grote toevoegingen aan de juridische voorziening van in totaal EUR 265 miljoen. Exclusief deze toevoegingen verbeterde de onderliggende cost/income ratio tot 68%.

  • Per 30 juni 2010 bedroegen de pro forma tier 1 capital ratio en de total capital ratio volgens Basel II respectievelijk 12,3% en 17,0%.

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group:

“Dit is de eerste keer dat ABN AMRO Group geconsolideerde resultaten presenteert. Hoewel deze resultaten, zoals eerder aangegeven, zijn beïnvloed door een aantal omvangrijke posten, is de onderliggende winstgevendheid van de bank verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Exclusief posten, zoals het verlies als gevolg van de EC Remedy en de herstructurerings-, separatie- en integratiekosten in beide periodes, werd een netto winst van EUR 325 miljoen gerealiseerd, vergeleken met een netto winst van EUR 207 miljoen in het eerste halfjaar van 2009. Dit onderliggende resultaat was te danken aan een toename van de baten, hoofdzakelijk door een groei van de kredietportefeuille, en een verbetering van de marges op spaarproducten door verbeterde marktomstandigheden. Het effect van aanhoudende kostenbeheersing werd gedrukt door enkele grote toevoegingen aan de juridische voorziening. De kredietvoorzieningen daalden, hetgeen de eerste tekenen van verbetering van de Nederlandse economie weerspiegelt. Wij blijven echter voorzichtig en gaan ervan uit dat het niveau van de kredietvoorzieningen in de rest van het jaar boven het lage niveau van de eerste zes maanden zal uitkomen.

De eerste zes maanden van het jaar stonden in het teken van de voorbereidingen voor de juridische fusie en het begin van de integratie van beide banken tot een nieuwe bank: een bank met een eeuwenlange historie, die het beste verenigt van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland. Begin juli was de voorgenomen samenvoeging van 150 kantoren naar 500 voltooid. Om de overstap voor klanten van Fortis Bank Nederland beheerst te laten verlopen zullen de kantoren voorlopig nog ‘two-in-one’ blijven. Klanten stellen deze tijdelijk dubbele dienstverlening duidelijk op prijs. Tegelijkertijd hebben bijna 8.500 medewerkers, waarvan de meesten werkzaam zijn binnen de retailbank, duidelijkheid gekregen over de vraag of zij een nieuwe functie zullen krijgen. Het uitgangspunt daarbij is het ‘van werk naar werk’ principe. Tijdens dit proces zijn onze medewerkers onze klanten steeds op professionele wijze blijven bedienen. Dit stellen wij bijzonder op prijs. Ook danken wij onze klanten voor het vertrouwen dat zij in ons zijn blijven stellen.

Een volgende stap in het integratieproces, die later dit jaar zal plaatsvinden, is de migratie van de gegevens van 1,6 miljoen retailklanten van Fortis Bank Nederland naar het IT-platform van ABN AMRO Bank. Eind 2010 zal de integratie van de retailactiviteiten grotendeels zijn afgerond. Private Banking en Commercial & Merchant Banking zullen in 2011 en 2012 volgen. Onze belangrijkste doelstelling tijdens dit proces is het waarborgen van een naadloze transitie voor onze klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Group Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

ABN AMRO Group Investor Relations
Investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 3830517

Volledig persbericht​ (PDF 108 KB)

Interim Financial Report 2010​ (PDF 634 KB)

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.