Trading update: Q1 2010

Persbericht -

De nettowinst van ABN AMRO Bank over het eerste kwartaal van 2010 bedroeg EUR 178 miljoen, hoofdzakelijk door het lage niveau van de kredietvoorzieningen en hogere baten; exclusief separatie- en integratiekosten zou een nettowinst van EUR 229 miljoen zijn behaald.

  • De tier 1 ratio en de total capital ratio van ABN AMRO Bank bedroegen per 31 maart 2010 respectievelijk 10,9% en 15,3% (Basel I, overgangsregime tot separatie op 1 april 2010).

  • De nettowinst van Fortis Bank Nederland over het eerste kwartaal van 2010 bedroeg EUR 73 miljoen, dankzij hogere baten en het bescheiden niveau van de kredietvoorzieningen; exclusief separatie- en integratiekosten zou een nettowinst van EUR 85 miljoen zijn behaald.

  • De tier 1 ratio en de total capital ratio van Fortis Bank Nederland bedroegen per 31 maart 2010 respectievelijk 12,3% en 16,3% (gerapporteerde Basel II ratio's, inclusief "transitional floor").

  • ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland hebben verdere vooruitgang geboekt bij de voorbereidingen voor de integratie; de juridische fusie is gepland voor het derde kwartaal van 2010.

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Group:

"Dit is de eerste keer dat de resultaten van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland tegelijk zijn gepubliceerd. De overdracht van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland aan ABN AMRO Group op 1 april 2010 markeert het begin van een nieuwe periode voor beide banken. ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland hebben het voornemen om in het derde kwartaal van dit jaar juridisch te fuseren. Vanaf dat moment zullen de meeste activiteiten onder één merknaam worden gevoerd, namelijk ABN AMRO.

De voorlopige tekenen van herstel van de Nederlandse economie komen tot uitdrukking in de aanzienlijk verbeterde resultaten van beide banken over het eerste kwartaal 2010 vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. De nettowinst van ABN AMRO Bank steeg van EUR 87 miljoen naar EUR 178 miljoen, terwijl het nettoresultaat van Fortis Bank Nederland verbeterde van een verlies van EUR 6 miljoen naar een winst van EUR 73 miljoen. Dit is het resultaat van de goede batengroei en het lage voorzieningenniveau, in combinatie met de onverminderde kostenbeheersing. Deze vooruitgang werd bereikt ondanks hogere financieringslasten en extra separatie- en integratiekosten.

De resultaten van beide banken over het tweede kwartaal zullen in aanzienlijke mate worden beïnvloed door het verlies van tussen EUR 800 en 900 miljoen vanwege de afronding van de EC Remedy (na belastingen) en door herstructureringsvoorzieningen van circa EUR 475 miljoen (voor belastingen). Bovendien verwachten wij dat de kredietvoorzieningen zullen oplopen in vergelijking met het zeer lage niveau in het eerste kwartaal.

In de toekomst zal ABN AMRO Group elk kwartaal een update geven over de belangrijkste ontwikkelingen."

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.