Update over integratie

Persbericht -

Vandaag hebben ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank) en Fortis Bank (Nederland) N.V. (Fortis Bank Nederland) bevestigd dat de voorbereidingen voor de fusie op 1 juli 2010 volgens planning verlopen. De juridische fusie is nog wel onder voorbehoud van de toepasselijke voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de tijdige ontvangst van goedkeuring door de betreffende wettelijke en toezichthoudende autoriteiten.

Met het oog op de aanstaande juridische fusie hebben ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland het effect van de integratie op de resultaten over het tweede kwartaal van 2010 onderzocht.

Bij de publicatie van de trading update over het eerste kwartaal op 20 mei 2010 werd bekendgemaakt dat de resultaten van beide banken over het tweede kwartaal van 2010 in aanzienlijke mate zouden worden beïnvloed door twee posten van in totaal EUR 1,15 tot 1,25 miljard (na belastingen). Dit bedrag betrof een verlies van tussen EUR 800 en 900 miljoen (na belastingen, te verantwoorden door ABN AMRO Bank)vanwege de afronding van de EC Remedy en herstructureringsvoorzieningen van circa EUR 475 miljoen(voor belastingen, grotendeels te verantwoorden door ABN AMRO Bank). Voorts werd aangegeven dat de resultaten van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland onderhevig waren aan verandering, afhankelijk van de later dit jaar af te ronden harmonisatie van de waarderingsgrondslagen.

Sinds de laatste trading update is het verwachte verlies uit de EC Remedy, die werd afgerond op 1 april 2010, vastgesteld. Daarnaast is beter inzicht in de omvang van de herstructureringsvoorzieningen verkregen. Bovendien moet naar verwachting in het tweede kwartaal een bedrag worden toegevoegd aan de juridische voorziening (te verantwoorden door Fortis Bank Nederland). Het gezamenlijk effect van deze drie posten wordt thans geschat op circa EUR 1,35 miljard (na belastingen). De harmonisatie van waarderingsgrondslagen en rubriceringen is nog niet afgerond. Nadere bijzonderheden zullen bekend worden gemaakt bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 26 augustus 2010.

Het omwisselingsbod voor de USD 250 miljoen 7,75% achtergestelde lower tier 2 notes 2023, waarvan het economische voordeel bij de juridische splitsing aan ABN AMRO Bank is toegewezen, zal naar verwachting in het tweede halfjaar worden uitgebracht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Group Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

ABN AMRO Bank Investor Relations
Investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 3830517

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.