Definitief besluit inzake onderzoek naar staatssteun door Europese Commissie

Persbericht -

Op dinsdag 5 april 2011 heeft de Europese Commissie de uitkomst bekendgemaakt van haar onderzoek naar staatssteun aan ABN AMRO. ABN AMRO is tevreden dat het onderzoek is afgerond.

De Europese Commissie stelt in een persbericht dat zij, op basis van de staatssteunregels van de EU, voor ABN AMRO Group een pakket steunmaatregelen en een herstructureringsplan heeft goedgekeurd, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden bevatten onder andere een verbod op overnames en maatregelen om in de private banking-sector in Nederland de concurrentie te borgen. Overnames zijn nog steeds mogelijk indien deze onder een bepaalde (cumulatieve) limiet vallen of onderdeel zijn van een bepaald type activiteiten, zoals private equity.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden stelt de EC aanvullende voorwaarden die niet in het persbericht van de EC worden genoemd, waaronder een voortzetting van de restricties op prijsleiderschap, vergelijkbaar met de restricties die in 2010 werden opgelegd; een verbod op het noemen van het staatseigendom in advertenties; een rentebetaling aan de Nederlandse staat van EUR 18 miljoen gebaseerd op een herberekening; het monitoren van nettorentebaten; en bepaalde beperkingen op het doen van couponbetalingen en het vervroegd aflossen van kapitaalinstrumenten.

Dit laatste betekent dat ABN AMRO beleggers geen coupon mag betalen op bestaande core Tier 1, Tier 1 en Tier 2 kapitaalinstrumenten (waaronder preferente aandelen) en dat de bank tot en met 10 maart 2013 geen calloptierechten uitoefent op deze instrumenten, tenzij hiertoe een juridische verplichting bestaat. Het besluit van de Europese Commissie staat ABN AMRO toe op haar gewone aandelen dividend uit te keren als deze dividendbetaling meer dan EUR 100 miljoen bedraagt. Hierdoor wordt ABN AMRO verplicht om coupons te betalen op schuldinstrumenten met een dividend pusher. ABN AMRO heeft op 4 maart 2011 bekendgemaakt dat zij, in overleg met de Nederlandse staat, een dividendbeleid heeft opgesteld waarin zij nastreeft 40% van de gerapporteerde jaarwinst te uit te keren als dividend.

De meeste maatregelen gelden voor een periode van drie jaar, met ingang van 5 april 2011. De beperkingen die ten aanzien van overnames gelden, kunnen tot maximaal vijf jaar worden verlengd indien de Nederlandse staat na drie jaar nog steeds meer dan 50% van de gewone aandelen bezit.

Neem voor meer informatie contact op met:

ABN AMRO Group Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

ABN AMRO Group Investor Relations
Investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.