Doorberekenen hogere grondstofprijzen cruciaal voor winstontwikkeling

Persbericht -

Verschillen in sectoren worden kleiner, maar blijven groot.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht in 2011 een groei van de Nederlandse economie van 1,7%. In Nederland zal er alleen in de bouw nog krimp zijn; de sterkste groei zal in de (exporterende) industrie worden gerealiseerd. De stijging van de grondstofprijzen zal wereldwijd invloed hebben op de winstontwikkeling in sectoren. Dit blijkt uit het kwartaalrapport van ABN AMRO, de SectorScope, dat vandaag verschijnt.

De groei van de wereldhandel en sterke vraag vanuit Duitsland waren in 2010 de belangrijkste krachten achter de sterke toename van de export. Die nam met bijna 11% toe en had een aanzienlijke invloed op de groei van de Nederlandse economie. Met name de Industrie profiteerde daarvan. In 2010 boekte de Industrie een omzettoename van 14% Uitschieter in positieve zin binnen de industrie is de chemie (+28%) en in negatieve zin de bouwmaterialenindustrie. Daar nam de omzet in 2010 met dubbele cijfers af. Voor 2011 verwacht ABN AMRO een ruime halvering van de omzetgroei in de industrie, die evengoed nog 6% zal bedragen.

Stijging grondstofprijzen knaagt aan marges Nederlandse bedrijfsleven
Over een breed front zijn de kosten van grondstoffen zoals industriële metalen, agrarische grondstoffen en olie sterk gestegen. Volgens ABN AMRO zal dit in 2011 tot duidelijk hogere inkoopkosten leiden voor ondernemers in de meeste sectoren. Afhankelijk van de relatieve machtsverhoudingen in de waardeketen en de financiële situatie van de afnemer zal niet ieder bedrijf deze kosten volledig kunnen doorberekenen. Hier lijken bedrijven die opereren op sterker groeiende internationale markten meer ruimte te hebben dan bedrijven op de trager groeiende binnenlandse markt. Deze laatste categorie zal daarom niet ontkomen aan een verkrapping van de marges.

Verdere omzetgroei in 2011 breed gedragen
De grote groeiverschillen tussen sectoren in 2010 zullen in 2011 verminderen. De direct op de consument gerichte branches als Retail en Horeca zullen verder herstellen. Met een omzetgroei van respectievelijk 1,5 en 2% blijven zij, weliswaar minder dan in 2010, ook in 2011 enigszins achter. Voor de dienstensector voorziet ABN AMRO over de gehele linie dat de vraag en de zakelijke bestedingen aantrekken, alhoewel dat beeld nog wel gevarieerd is. Voor de sector als geheel wordt een plus van 5% verwacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De kwartaalpublicatie ‘SectorScope’ de positie van sectoren in hun cyclus’ is vanaf 1 maart digitaal beschikbaar via www.abnamro.nl/sectoren. Voor meer informatie kunt u terecht bij ABN AMRO afdeling persvoorlichting, telefoonnummer: 020 - 628 47 48.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.