Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?

Persbericht -

ABN AMRO rapport analyseert het nieuwe speelveld van de vrije zuivelmarkt.


Met het verdwijnen van de melkquotering begeeft de melkveehouderij zich vanaf 2015 in een nieuwe, dynamische omgeving. In dit speelveld bepalen andere krachten dan voorheen de ruimte voor groei in de sector. De aanloop naar 2015 baart nog zorgen, maar zaken als schommelingen in de melkprijs gaan volgens de bank niet de grootste uitdaging vormen voor de melkveehouder anno 2015. In het ABN AMRO sectorrapport dat vanaf vandaag online beschikbaar is, komt naar voren dat het realiseren van milieudoelstellingen - en dan vooral fosfaatreductie en mestverwerking - de belangrijkste uitdagingen zijn voor de sector.

De mogelijke introductie van dierrechten (het recht om een dier te mogen houden), die emissies zou moeten begrenzen is volgens de bank niet het gewenste pad om deze milieudoelstellingen te bereiken. Een sectoroverschrijdend initiatief vanuit de veehouderijsectoren om samen met overheid en NGO’s nieuwe vormen van dierrechten te voorkomen verdient overweging.

Investeer in oplossingen niet in quota
Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO verklaart: “Dierrechten zorgen ervoor dat de sector belast blijft met quotumkosten. Deze brengen extra lasten voor de melkveehouder met zich mee en benadelen onze concurrentiepositie. Belangrijker argument is dat investeringen hierin niet in de sector terecht komen en niet rechtstreeks naar milieuinnovaties gaan. In 2010 werd € 150 miljoen geïnvesteerd in melkquota. Met investeringen van deze omvang komen milieuoplossingen in rap tempo dichterbij en investeert de sector in duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak.”

Genuanceerde groeistrategie
In de aanloop naar 2015 nuanceren steeds meer ondernemers hun groeiambities. In het rapport komt naar voren dat schaalvergroting voor de melkveehouder ook na 2015 niet altijd de meest aantrekkelijke strategie is. Groei gaat gepaard met kosten en vooral bij bedrijven met intensieve bedrijfsvoering nemen de milieukosten toe. Bovendien is de impact van de aanstaande verlaging van toeslagrechten het grootst bij intensieve bedrijven. Concreet kan dit honderden euro’s per hectare aan subsidies schelen. Als milieugrenzen tijdig en op ondernemersniveau duidelijk zijn, is overmatige groei ook na 2015 niet te verwachten.

Uitgangsituatie bepalen strategische keuzemogelijkheden
De sterk veranderende omgeving en de vrije zuivelmarkt biedt kansen voor de Nederlandse melkveehouderij. De wereldmarkt groeit en de uitgangspositie van Nederland is sterk. Met een nieuw speelveld is het een goed moment om te evalueren en strategische keuzes te maken. Op bedrijfsniveau worden de keuzemogelijkheden grotendeels bepaald door de uitgangssituatie: grondsoort, bedrijfsstructuur, vermogenspositie, kostprijs maar ook de gezinssituatie en talent. Naast groei zijn ook specialisatie, consolidatie, verbreding of afbouw prima alternatieven. Niet alleen de strategie maar vooral de kwaliteit van uitvoering ervan bepaalt uiteindelijk de mate van succes.

Over het sectorrapport
ABN AMRO wil voor haar klanten partner in ondernemen zijn. Daarom deelt de bank graag haar kennis en visie over sectoren. Jaarlijks worden verschillende analyses en onderzoeken uitgegeven in diverse branches en sectoren. Het rapport ‘Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans?’ beschrijft negen ondernemersvragen die het nieuwe speelveld van de Nederlandse melkveehouderij in kaart brengen.

Het rapport is gratis te downloaden via www.abnamro.nl/agrarisch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Persvoorlichting
pressrelations@nl.abnamro.com
+ 31 (0)20 6288900

Op regionale bijeenkomsten wordt het rapport toegelicht door Pierre Berntsen: 7 maart in Maarsbergen, 15 maart in Sevenum en 16 maart in Eindhoven.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.