ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.201 miljoen over de eerste negen maanden van 2012

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.201 miljoen over de eerste negen maanden van 2012 en EUR 374 miljoen over het derde kwartaal

  • De onderliggende nettowinst, exclusief separatie- en integratiekosten, steeg vergeleken met vorig jaar met 22% tot EUR 1.201 miljoen

  • Dit resultaat was het gevolg van lagere operationele lasten en een daling van de voorzieningen tegenover hogere belastingen

  • Exclusief het effect van de Griekse voorzieningen (EUR 125 miljoen vrijval in 2012 versus EUR 500 miljoen dotatie in 2011) vond een forse stijging van de voorzieningen plaats vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar

  • De onderliggende efficiëntieratio kwam uit op 59%, een verbetering ten opzichte van 63% over de eerste negen maanden van 2011

  • De onderliggende nettowinst steeg in het derde kwartaal met 10% tot EUR 374 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal als gevolg van dalende voorzieningen, deels tenietgedaan door een bescheiden daling van het operationeel resultaat en stijgende belastingen

  • De gerapporteerde nettowinst, inclusief separatie- en integratiekosten, bedroeg over het lopende jaar EUR 1.045 miljoen, een stijging ten opzichte van EUR 810 miljoen in 2011. Over het derde kwartaal was de gerapporteerde winst EUR 302 miljoen

  • Per 30 september 2012 bedroeg de Core Tier 1 ratio 11,4% en waren de Tier 1 ratio en de total capital ratio respectievelijk 12,2% en 17,1%

Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group:

“Deze resultaten zijn bevredigend, vooral in het huidige economische klimaat dat nog verre van gunstig is. In Nederland blijft het bruto binnenlands product achter, stijgt het aantal faillissementen, staat de arbeidsmarkt onder druk en blijft de huizenmarkt zwak. Deze ontwikkelingen hebben een duidelijk effect gehad op de provisiebaten en de voorzieningen. Het operationeel resultaat steeg sinds het begin van dit jaar met 5%, deels door kostenbeheersing en integratievoordelen. De efficiëntieratio bleef in het derde kwartaal stabiel op 59% en verbeterde met 4 procentpunt ten opzichte van de eerste negen maanden vorig jaar. Exclusief de Griekse voorzieningen is er sprake van een opwaartse trend in de voorzieningen, die vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar fors stegen.

In de loop van 2012 hebben we onze kapitaalpositie verbeterd. Dit gold voor zowel het Core Tier 1 als het total capital. Wij hebben diverse kapitaalinstrumenten uitgegeven om, vooruitlopend op de invoering van Basel III, onze kapitaalpositie te versterken. Met tevredenheid constateer ik dat wij de eerste Europese emittent in jaren zijn die een achtergestelde lening plaatste op de markt voor Singaporese dollars en de eerste Nederlandse financiële instelling die unsecured schuldpapier in Chinese yuan heeft uitgegeven. Deze transacties tonen aan dat de markten vertrouwen hebben in de bank.

Hoewel de eerste drie kwartalen bevredigend waren, zijn de vooruitzichten voor het vierde kwartaal ongunstig omdat dit kwartaal traditioneel hogere voorzieningen kent. Daarnaast zal de bankbelasting voor het eerst worden geheven: dit betekent een jaarlijkse heffing van EUR 112 miljoen die onze kosten en efficiëntieratio zal opdrijven. De gerapporteerde winst over het vierde kwartaal kan ook nog worden beïnvloed door de integratiekosten als gevolg van de voorgenomen fusie van onze twee Nederlandse pensioenfondsen, waarbij alle in het Pensioenfonds Fortis Bank Nederland opgebouwde rechten worden overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds.”

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.