Invoering bereidstellingsprovisie op rekening-courant kredieten

Persbericht -

Vanaf 1 januari 2013 krijgt ook ABN AMRO te maken met de invoering van nieuwe regelgeving voor banken, genaamd Basel III. Deze regelgeving schrijft voor dat banken meer kapitaal en liquiditeiten moeten aanhouden om (onverwachte) omstandigheden beter op te vangen. Het verstrekken van kredieten wordt hierdoor duurder.


Hans Hanegraaf, Algemeen Directeur Bedrijven bij ABN AMRO: “Op grond van nieuwe verplichtingen uit Basel III moeten wij kapitaal aanhouden voor zowel het getrokken als het ongetrokken deel van het krediet. Dat kost geld. ABN AMRO neemt uiteraard ook zelf maatregelen om de kosten te verlagen, onder meer door de processen te verbeteren en efficiënter te werken. Maar we ontkomen er helaas niet aan om een deel van die kosten aan de klant door te berekenen. Wij kunnen immers het geld dat we opzij moeten zetten voor de gereserveerde kredietruimte ook niet meer inzetten ten behoeve van andere klanten.”

De invoering van deze provisie geldt voor ongeveer 25.000 ABN AMRO klanten uit het MKB segment. Zij moeten vanaf 1 januari 2013 een vergoeding betalen over dat deel van het rekening-courant krediet dat niet gebruikt wordt, maar waar de bank wel geld voor opzij moet zetten. De bereidstellingsprovisie die wordt berekend, hangt af van onder meer de omvang van het (ongebruikt) rekening-courant krediet en het risicoprofiel (kredietwaardigheid) van de klant. Het percentage varieert tussen 12,5 en 37,5 basispunten (0,125% en 0,375%) per kwartaal. De provisie wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Klanten van ABN AMRO met een persoonlijke relatiemanager zijn al vanaf half oktober telefonisch (voor)geïnformeerd over de verandering. Alle klanten ontvangen zaterdag 1 december 2012 een brief met informatie over wat dit betekent in hun situatie. In het geval dat klanten maar een deel van hun rekening-courant krediet gebruiken, kunnen zij er ook voor kiezen hun kredietlimiet te verlagen. Hierdoor wordt het deel van het krediet dat de klant niet gebruikt kleiner en de provisie dus minder. De klant moet er in dat geval wel zeker van zijn dat hij dit krediet niet nodig heeft in de (nabije) toekomst, want anders moet er later een geheel nieuwe kredietaanvraag gedaan worden. 

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.