ABN AMRO kiest in haar beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal voor een overweging in aandelen

Persbericht -

Aandelencijfers met wereldkaart

In haar beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal van 2012 die vandaag is gepubliceerd onder de titel ‘Werken aan herstel’, verhoogt ABN AMRO MeesPierson de weging van aandelen van neutraal naar overwogen. Daarnaast kiest de bank voor een overweging in eersteklas beursgenoteerd onroerend goed in het winkel- en verhuursegment in de Verenigde Staten.


Ben Steinebach, Hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “Volgens ons is het tijd om de veilige havens waar wij ons de afgelopen kwartalen hebben opgehouden, te verlaten. Met onze opwaardering van Europese aandelen reageren wij op de enorme steun van de ECB en de relatieve onderwaardering van de Europese markt ten opzichte van de Amerikaanse markt, die al ruim twee jaar een outperformance laat zien. Het jaar 2012 markeert mogelijk een keerpunt, voor de Verenigde Staten in economisch opzicht en voor de Europese Unie in politieke zin.”

Aandelen geografisch
De verhoging van het belang in aandelen vindt plaats via een vergroting van het belang in Europese aandelen. Dit wordt doorgevoerd, omdat de systeemrisico’s voor een uiteenvallen van de euro zijn afgenomen na de recente beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en doordat de bedrijfswinsten ondanks de lage groei in de eurozone goed op peil zijn gebleven. Naar verwachting zullen de lage waarderingen voor aandelen geleidelijk aan stijgen naar de historische gemiddelden. De bank was de afgelopen twee kwartalen al overwogen in Aziatische en Latijns-Amerikaanse aandelen en houdt nu een onderweging aan voor zowel Amerikaanse als Japanse aandelen.

Aandelen naar sector
ABN AMRO MeesPierson introduceert een nieuw sector overschrijdend aandelenthema, namelijk ‘biologische innovaties’. Dit reikt verder dan de huidige overwogen positie in de sector Gezondheidszorg. Het thema richt zich op het toenemend gebruik van organismen in olievervangers en chemische processen, bij waterzuivering en in de landbouw. Voorts heeft de bank het belang in de financiële sector verhoogd van onderwogen naar neutraal omdat in deze sector de balansrisico’s zijn verminderd en de waarderingen het meest hebben geleden van de systeemrisico’s die de afgelopen jaren waren in geprijsd. Tot slot handhaaft de bank op sectorniveau haar overwogen positie in de Industriesector.

Vastrentende waarden
De bank handhaaft haar onderwogen belang in vastrentende waarden en heeft de portefeuille sterk geherpositioneerd om meer rendement te kunnen behalen. Dit is gerealiseerd door een aanzienlijke vermindering van de positie in staatsleningen (vooral Amerikaanse Treasuries en Duitse Staatsobligaties) en dure bedrijfsobligaties met een investment-grade rating en een verhoging van het belang in bedrijfsobligaties met een lagere investment-grade rating (onder meer Industrie en Nutsbedrijven), highyield obligaties en obligaties uit opkomende markten.

Onroerend goed
Voor eersteklas Amerikaans beursgenoteerd onroerend goed in het winkel- en verhuursegment beveelt de bank een overwogen positie aan om een onderscheid te maken met de pure woningsector. De neutrale positie in Aziatisch onroerend goed en de onderweging in Europees onroerend goed blijven gehandhaafd

Grondstoffen en valuta’s opkomende markten
De bank is van mening dat grondstoffen en valuta's uit opkomende markten zich binnen een bepaalde bandbreedte zullen blijven bewegen en houdt daarom voor deze vermogenscategorieën vast aan een onderwogen allocatie.

Allocatie
De allocatie binnen het ‘gematigd defensief’ risicoprofiel (3) van ABN AMRO MeesPierson is als volgt: obligaties 40%, aandelen 35%, liquiditeiten 6%, hedgefondsen 8% en onroerend goed 5%.

Voor een exemplaar van het rapport of voor meer informatie kunt u contact opnemen met: +31 20 628 89 00.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.