ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 827 miljoen over H1 2012 en EUR 341 miljoen over Q2 2012

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 827 miljoen over H1 2012 en EUR 341 miljoen over Q2 2012

 • De onderliggende nettowinst, exclusief integratie- en separatiekosten, daalde in de eerste helft van 2012 tot EUR 827 miljoen (vergeleken met EUR 974 miljoen in H1 2011) als gevolg van hogere voorzieningen

 • Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg in de eerste helft van 2012 met 4% en de onderliggende efficiëntieratio verbeterde tot 59%, tegen 63% in de eerste helft van 2011

 • De onderliggende nettowinst nam in het tweede kwartaal van 2012 af tot EUR 341 miljoen (tegen EUR 486 miljoen in Q1 2012), omdat de voorzieningen bijna verdubbelden

 • De gerapporteerde nettowinst bedroeg EUR 289 miljoen in het tweede kwartaal van 2012 en EUR 743 miljoen in de eerste helft van 2012

 • Per 30 juni 2012 verbeterde de Core Tier 1 ratio naar 11,9%. De Tier 1 ratio en de total capital ratio waren iets lager met respectievelijk 12,7% en 16,2%

 • De resterende klantgerelateerde integratieactiviteiten zullen naar verwachting eind dit jaar worden afgerond 


  Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group:

  “In de eerste helft van 2012 was, zoals verwacht, nog steeds sprake van lastige marktomstandigeheden. De recessie, die in de tweede helft van 2011 begon, blijft de Nederlandse economie beïnvloeden. Dit blijkt uit een scherpe stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen vergeleken met de eerste zes maanden van 2011 en uit het werkloosheidscijfer dat, hoewel nog steeds relatief laag, in de afgelopen drie kwartalen is opgelopen.

  De bank behaalde over de eerste zes maanden van 2012 een bevredigend resultaat in dit moeilijke bedrijfsklimaat, dat vooral de Nederlandse activiteiten beïnvloedde. De bijdrage van de internationale activiteiten bleef onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De onderliggende nettowinst bedroeg EUR 827 miljoen, 15% lager dan in de eerste zes maanden van 2011. Een bescheiden verbetering van het bedrijfsresultaat werd meer dan tenietgedaan door een stijging van de kredietvoorzieningen in het merendeel van onze activiteiten. Kostenbeheersing en integratievoordelen droegen bij aan een verbeterde efficiëntieratio van 59%. Het Core Tier 1 kapitaal nam beduidend toe na de met Ageas getroffen schikking. Een Tier 2 transactie werd in juli 2012 uitgevoerd om, vooruitlopend op de invoering van Basel III, het Tier 2 kapitaal en het total capital verder te versterken. Inclusief deze transactie is tot nu toe dit jaar voor EUR 14,6 miljard aan langetermijnleningen uitgegeven, terwijl alle in 2012 aflopende langetermijnleningen in afgelopen april reeds zijn geherfinancierd.

  De bank heeft haar leidende positie in retail banking verder uitgebouwd en verbeterd, met extra aandacht voor mobiel en internetbankieren. Onze verbeterde website is goed ontvangen en voor het eerst zijn er maandelijks meer transacties via mobiel bankieren dan via internet bankieren. Dit getuigt van een aanhoudende verschuiving in klantengedrag.

  Voor de rest van 2012 verwachten wij dat de markten zwak blijven, de kredietvoorzieningen verder toenemen en de bankbelasting een aanzienlijke invloed uitoefent (circa EUR 100 miljoen). Onze voornaamste aandacht gaat, net als voorheen, uit naar onze klanten, de kwaliteit van onze dienstverlening, kostenbeheersing, de kwaliteit van de activa en de laatste onderdelen van het integratieproces.”

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  ABN AMRO Press Office
  pressrelations@nl.abnamro.com
  +31 20 6 288 900
  ABN AMRO Investor Relations
  investorrelations@nl.abnamro.com
  +31 20 6 282 282

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.