ABN AMRO en Ageas treffen schikking over gerechtelijke procedures

Persbericht -

ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) en ageas SA/NV en ageas N.V. (“Ageas”) hebben een schikking getroffen over de gerechtelijke procedures inzake ABN AMRO Capital Finance Ltd. (voormalige Fortis Capital Company Ltd.) (“AACF”) en de Mandatory Convertible Securities (“MCS”). Deze schikking maakt tevens een einde aan alle nog uitstaande geschillen tussen de Nederlandse Staat en Ageas over de aandelentransacties die uitmondden in de overname van de Nederlandse activiteiten van de voormalige Fortis-groep door de Nederlandse Staat op 3 oktober 2008. NL Financial Investments, grootaandeelhouder van ABN AMRO, heeft deze overeenkomst mede ondertekend namens de Nederlandse Staat.

De schikking voorziet in een eenmalige betaling in contanten door ABN AMRO aan Ageas op uiterlijk 5/7/2012 van EUR 400 miljoen. De schikking wordt in het tweede kwartaal van 2012 verantwoord en beïnvloedt het eigen vermogen onder IFRS (in het bijzonder de agioreserve). Het Core Tier 1 kapitaal stijgt als gevolg hiervan met EUR 1,6 miljard en Tier 1 en Total Capital daalt met EUR 150 miljoen.

Tot op heden werd voor de MCS EUR 2,0 miljard als verplichting op de balans opgenomen en van het totaal werd EUR 1,75 miljard als Tier 1 kapitaal aangemerkt. Met deze schikking neemt het Core Tier 1 kapitaal toe met EUR 1,6 miljard, namelijk het saldo van de verplichting van EUR 2,0 miljard en het schikkingsbedrag van EUR 400 miljoen dat door ABN AMRO aan Ageas wordt betaald. Daarnaast daalt Tier 1 en Total Capital met EUR 150 miljoen. Als gevolg van de schikking zal de pro forma Core Tier 1 ratio van ABN AMRO met ongeveer 130 basispunten stijgen en daalt de pro forma Tier 1 en Total capital ratio met ongeveer 10 basispunten (alle cijfers zijn gebaseerd op de naar risico gewogen activa en kapitaalpositie van 31 maart 2012). Zie de tabel op de volgende pagina voor de pro forma impact van de schikking op de kapitaalratio’s van ABN AMRO.

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group: "We hebben altijd opengestaan voor de mogelijkheid dit te schikken. Het is goed dat er een punt kan worden gezet achter deze complexe juridische geschillen nu het integratieproces bijna ten einde is. Daarnaast heeft deze schikking een positief effect op onze Core Tier 1 ratio."

De preferente aandelen van AACF en de MCS zijn respectievelijk in 1999 en 2007 uitgegeven door entiteiten van de voormalige Fortis-groep. Na de opsplitsing van de voormalige Fortis-groep bestond er tussen de partijen geen overeenstemming over de vraag of, en zo ja hoe, de conversiekosten van deze instrumenten tussen de betrokken entiteiten moesten worden verdeeld. Ageas heeft op 29 juni 2009 een betaling in contanten gedaan van EUR 362,5 miljoen voor geschillen aangaande AACF en op 7 december 2010 heeft Ageas de MCS geconverteerd in aandelen Ageas. Naar aanleiding van deze geschillen heeft Ageas vervolgens in Nederland twee rechtszaken aangespannen. Met deze schikking komt een einde aan deze gerechtelijke procedures.

De tekst in dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij eventuele verschillen is de Engelse versie leidend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 628 8900

ABN AMRO Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 628 2282

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.