APG en ABN AMRO hebben PPI vergunning

Persbericht -

De Nederlandsche Bank heeft aan de joint venture APG – ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. een vergunning verleend voor de uitvoering van een premie pensioeninstelling (PPI). De PPI krijgt de naam Pensional.

Gecombineerde pensioen- en beleggingsadministratie
APG Groep N.V. en ABN AMRO Bank N.V. hebben medio vorig jaar de joint venture opgericht waarbij APG de pensioenadministratie verzorgt en ABN AMRO de beleggingsadministratie. Hiermee beogen beide partijen een belangrijke speler te gaan worden in de markt van beschikbare premie pensioenregelingen. APG beheert ruim 30% van alle collectieve pensioenen in Nederland en heeft een pensioenvermogen van circa € 275 miljard (november 2011). ABN AMRO is al meerdere jaren actief met ABN AMRO Pension Services, dat zich geheel richt op ondernemingspensioenfondsen. De joint venture richt zich op het tweede pijler pensioen voor werkgevers met meer dan 500 werknemers.

Lifecycle beleggingsproducten
De PPI Pensional stapt in een groeimarkt. De verwachting is dat de markt voor Defined Contribution (DC) regelingen de komende jaren fors zal groeien. De trend dat werkgevers een deel van het beleggingsrisico bij de werknemers willen neerliggen is onomkeerbaar. Ter invulling hiervan levert Pensional met name Lifecycle beleggingsproducten die conform de zorgplicht speciaal voor de PPI zijn ontwikkeld.

PPI als pensioenvehikel
De PPI is een pensioenvehikel dat als invulling van Europese Wetgeving sinds begin 2011 op de Nederlandse pensioenmarkt actief mag zijn. Het beheer van zogeheten beschikbare premie pensioenregelingen (DC-regelingen) is op grond hiervan niet meer voorbehouden aan verzekeraars en pensioenfondsen alleen. Kenmerkend voor de PPI is dat zij pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij geen risico's mag verzekeren (zoals o.a. van lang leven en overlijden). Dat maakt de PPI geschikt voor beschikbare  premie pensioenregelingen, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De PPI beheert hierbij het vermogen, maar draagt niet het risico; dat ligt namelijk bij de pensioengerechtigde. Het afdekken van verzekeringsrisico’s wordt overigens wel door de Pensional gefaciliteerd door middel van een aantal gekoppelde verzekeraars.

Meer informatie kunt u vinden op www.pensional.nl.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.