ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 817 miljoen over eerste helft 2013 en EUR 402 miljoen over tweede kwartaal 2013

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 817 miljoen over eerste helft 2013 en EUR 402 miljoen over tweede kwartaal 2013.

  • De nettowinst over H1 2013 bedroeg EUR 817 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van H1 2012. Dit resultaat werd positief beïnvloed door de vrijval van twee forse kredietvoorzieningen.

  • Exclusief bijzondere posten daalde de nettowinst over H1 2013 met 36% vergeleken met vorig jaar. De toename van de inkomsten werd tenietgedaan door hogere kredietvoorzieningen en hogere pensioenkosten.

  • De nettowinst over het tweede kwartaal van 2013 bedroeg EUR 402 miljoen. Dit was 3% lager dan in het eerste kwartaal van 2013, doordat een verbeterd operationeel resultaat werd tenietgedaan door hogere kredietvoorzieningen. De cost/income ratio kwam in het tweede kwartaal van 2013 uit op 60%.

  • De core Tier 1 ratio verbeterde verder naar 13,3%. De Tier 1 ratio was 14,2% en de total capital ratio 19,2%.

Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group:

“ABN AMRO boekte in de eerste helft van 2013 een nettowinst van EUR 817 miljoen, licht lager ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. De netto rente- en provisiebaten namen toe met respectievelijk 6% en 5%. Deze baten maken samen het overgrote deel uit van onze operationele baten en zijn een stabiele bron van inkomsten gebleken. De omvangrijke vrijval van twee forse kredietvoorzieningen droeg bij aan ons resultaat. We zijn erin geslaagd een additionele EUR 221 miljoen na belasting te verhalen op onze Madoff-positie, waarvoor we op prudente wijze volledige voorzieningen hebben getroffen. Evenzo hadden we in het eerste kwartaal reeds een forse vrijval met betrekking tot onze Griekse positie gerapporteerd.

Exclusief bijzondere posten zou de nettowinst over de eerste helft van 2013 op EUR 510 miljoen zijn uitgekomen, 36% lager dan vorig jaar. We zijn met onze activiteiten voornamelijk blootgesteld aan de Nederlandse economie en worden dan ook beïnvloed door de huidige economische neergang. Deze leidde tot een forse stijging van de kredietvoorzieningen. Binnenlands georiënteerde MKB-bedrijven hadden zwaar te lijden van de daling van de consumentenbestedingen. Consumenten hebben lagere besteedbare inkomens maar zijn niettemin meer gaan sparen, zoals blijkt uit de gestage toename van de klantendeposito’s. Een groeiend aantal bedrijven dat enkele jaren het hoofd kon bieden aan dalende omzetten bereikt nu het einde van hun reserves. We signaleren een gestegen instroom bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery en een hoger aantal afschrijvingen. De hypotheekvoorzieningen stegen in het eerste halfjaar tot 23 basispunten ten opzichte van 11 basispunten een jaar geleden. We verwachten dat de kredietvoorzieningen (exclusief bijzondere posten) over 2013 tot boven het niveau van vorig jaar zullen stijgen, aangezien de economische omstandigheden in Nederland in de rest van 2013 moeilijk zullen blijven.

Retail, Private en Commercial Banking boekten aanmerkelijk betere operationele resultaten. Het hogere operationele resultaat van Retail Banking heeft de stijging van de voorzieningen ruimschoots goedgemaakt. Dit was niet het geval bij Commercial Banking. Merchant Banking liet teleurstellende resultaten zien: voor een groot scala aan activiteiten waren de resultaten lager dan vorig jaar. De strategische beslissing om een deel van de activiteiten op het gebied van niet-klantgerelateerde aandelenderivaten te beëindigen had, zoals voorzien, eveneens een negatief effect op de resultaten. Ondanks de economische neergang is onze core Tier 1 kapitaalratio verder verbeterd tot 13,3%. Dit geeft ons een sterke uitgangspositie in de aanloop naar Basel III.”

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten