ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 415 miljoen over het eerste kwartaal van 2013

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 415 miljoen over het eerste kwartaal van 2013.

  • De nettowinst over het eerste kwartaal van 2013 was 17% lager dan de nettowinst van EUR 503 miljoen over het eerste kwartaal van 2012, maar was aanzienlijk hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 (verlies van EUR 38 miljoen)

  • Exclusief omvangrijke posten stond de nettowinst jaar op jaar onder druk, doordat de overige baten lager uitvielen en de kredietvoorzieningen verder stegen door de aanhoudend zwakke economische omstandigheden in Nederland

  • De efficiëntieratio bedroeg 68%, tegen 57% in het eerste kwartaal van 2012 en 79% in het vierde kwartaal van 2012. Exclusief omvangrijke posten en de bankbelasting zou de efficiëntieratio op respectievelijk 64%, 57% en 61% zijn uitgekomen

  • De core Tier 1 ratio bedroeg 11,6%, de Tier 1 ratio 12,4% en de total capital ratio 17,4%


Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group:

“Het eerste kwartaal van 2013 kan worden gekenmerkt als een moeilijk kwartaal. De Nederlandse economie heeft zich nog niet hersteld en zowel het aantal faillissementen als het werkloosheidscijfer is verder gestegen. Hoewel onder deze omstandigheden de nettowinst van EUR 415 miljoen op het eerste gezicht een goed resultaat is, werd de ontwikkeling van de nettowinst beïnvloed door diverse omvangrijke posten. Exclusief deze omvangrijke posten, die onder meer bestaan uit Griekse leningen, zou een nettowinst van EUR 290 miljoen zijn overgebleven, een daling van EUR 185 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2012 nam de winst echter met EUR 173 miljoen toe. Onder de huidige economische omstandigheden, en exclusief deze omvangrijke posten, ontwikkelde de winstgevendheid van Retail Banking, Private Banking en Commercial Banking zich goed, terwijl de winst van Merchant Banking fors terugliep.

Zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis lieten de netto rentebaten en de netto provisiebaten een stijging te zien. De verslechtering van de efficiëntieratio naar 68% werd veroorzaakt door een daling van de overige baten en een stijging van de pensioenlasten. Omvangrijke posten hadden een negatief effect van ongeveer 4 procentpunt op de efficiëntieratio in het eerste kwartaal van 2013. De kredietvoorzieningen voor MKB-bedrijven en particuliere klanten (zowel hypotheken als consumentenleningen) weerspiegelen de zwakke economische omstandigheden en de groei van de werkloosheid in Nederland. De stijging van de kredietvoorzieningen werd ruimschoots gecompenseerd door een vrijval van de voorziening op onze Griekse overheidsgegarandeerde leningen na de verkoop van een tweede tranche van deze leningen.

Gezien het feit dat de werkloosheid nog steeds stijgt en er voor 2013 in Nederland geen economische groei wordt verwacht, blijven we voor de rest van het jaar terughoudend.”

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten