ABN AMRO bereikt onderhandelingsresultaat met belangrijkste stakeholders over nieuwe pensioenregeling voor medewerkers in Nederland

Persbericht -

Handen schudden close up

Vandaag maakt ABN AMRO bekend dat een onderhandelingsresultaat is bereikt met de vakbonden en het ABN AMRO Pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor medewerkers van ABN AMRO in Nederland als onderdeel van de nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat over de pensioenregeling wordt ondersteund door de Raad van Medewerkers van de bank (voorheen de Centrale Ondernemingsraad), de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO en de Raad van Deelnemers van het pensioenfonds. De nieuwe pensioenregeling wordt aangemerkt als een CDC-regeling (collectieve beschikbare premieregeling). Zij ziet toe op alle bestaande en toekomstige pensioenverplichtingen van ABN AMRO. Met dit onderhandelingsresultaat voorkomt ABN AMRO boekhoudkundige risico’s voor de balans en kapitaalpositie van de bank, die het gevolg zijn van de toepassing van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 , en wordt tevens de volatiliteit in de pensioenkosten gereduceerd.

Definitief akkoord op de nieuwe pensioen regeling is afhankelijk van de formele goedkeuring van de afgesproken cao door de vakbonden na raadpleging van hun leden. De vakbonden zullen de cao met inbegrip van de nieuwe pensioenregeling aan hun leden ter goedkeuring voorleggen. Verder is het definitief akkoord afhankelijk van formele goedkeuring door het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds na advies van de Raad van Deelnemers over de uitvoeringsovereenkomst. De resultaten van deze raadpleging worden voor 1 mei 2014 verwacht.

Hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat zijn: 

  • Na definitief akkoord zullen alle bestaande en toekomstige pensioenverplichtingen beheerd worden onder de nieuwe CDC-regeling 

  • De nieuwe CDC-regeling streeft, binnen de fiscale kaders, naar een pensioenregeling op basis van middelloon en een gemaximeerde door de bank verschuldigde pensioenpremie 

  • ABN AMRO betaalt geen bijstortingen meer aan ABN AMRO Pensioenfonds om de dekkingsgraad op peil te houden 

  • ABN AMRO betaalt voor afkoop van toekomstige verplichtingen eenmalig EUR 500 miljoen vóór belastingen aan het pensioenfonds

Caroline Princen, Raad van Bestuur ABN AMRO: "Ik ben zeer verheugd dat we een onderhandelingsresultaat op dit complexe onderwerp hebben bereikt. Het is een lang, maar bovenal zorgvuldig proces geweest. Het resultaat is ook bijzonder omdat naast bank en vakbonden ook het bestuur van het pensioenfonds, de Raad van Deelnemers van het pensioenfonds, de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPAA) en de Raad van Medewerkers van de bank een belangrijke bijdrage hebben geleverd en het resultaat ondersteunen. Daarom ook een speciaal woord van dank voor alle betrokkenen partijen."

Financiële gevolgen

Als gevolg van dit onderhandelingsresultaat vervallen voor ABN AMRO de financiële verplichtingen uit hoofde van de Nederlandse DB-regeling. De hieraan gerelateerde netto pensioenvorderingen/-verplichtingen  vallen hierdoor vrij. Daarnaast wordt het wettelijk kapitaalfilter onder de gefaseerde toepassing van de Bazel III-regels voor de gevolgen van het toepassen van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 opgeheven.

Het totaal van de vergoeding voor beëindiging van de bijstortverplichting van EUR 500 miljoen voor belastingen (EUR 375 miljoen na belastingen), een eenmalige bijdrage van EUR 200 miljoen vóór belastingen (EUR 150 miljoen na belastingen) aan de door het pensioenfonds voorgenomen inhaalindexatie, de vrijval van de pensioenverplichtingen en het effect van de opheffing van het wettelijk kapitaalfilter, zal naar verwachting een negatieve impact hebben Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio op basis van een gefaseerde toepassing van de Bazel III-regels van ongeveer 160 bps.2 De impact op de CET1 ratio op basis van volledige toepassing van de Bazel III-regels is naar verwachting beperkt.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten