ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 1.160 miljoen over 2013 en een nettoverlies van EUR 47 miljoen over het vierde kwartaal van 2013

Persbericht -

Logo ABN AMRO

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 1.160 miljoen over 2013 en een nettoverlies van EUR 47 miljoen over het vierde kwartaal van 2013.

  • De nettowinst van EUR 1.160 miljoen over 2013 is inclusief enkele aanzienlijke vrijvallen van kredietvoorzieningen

  • De cost/income ratio over 2013 werd vooral negatief beïnvloed door hogere pensioenlasten en kwam uit op 65%

  • In het vierde kwartaal van 2013 werd een nettoverlies van EUR 47 miljoen gerapporteerd als gevolg van de afdracht van bankbelasting (EUR 106 miljoen) en hoge kredietvoorzieningen
    (EUR 555 miljoen)

  • De core Tier 1 ratio verbeterde verder naar 14,4%. De Tier 1 ratio was 15,3% en de total capital ratio 20,2%

  • Voorgesteld zal worden een slotdividend van EUR 200 miljoen uit te keren, waarmee het totale dividend over 2013 zal uitkomen op EUR 350 miljoen

Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group:

"De nettowinst over 2013 bedroeg EUR 1.160 miljoen. Dit resultaat werd positief beïnvloed door een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor Madoff-gerelateerde en verkochte Griekse leningen. Gecorrigeerd voor deze en overige bijzondere posten kwam de nettowinst uit op EUR 752 miljoen met een rendement op eigen vermogen van 5,5%. De winstdaling was vooral toe te schrijven aan een aanzienlijke kredietvoorziening van EUR 1,7 miljard en hogere pensioenlasten.

Al met al is 2013 een moeilijk jaar geweest dat heeft geleid tot een bescheiden resultaat voor ABN AMRO. Het jaar eindigde met een verliesgevend kwartaal als gevolg van aanzienlijke toevoegingen aan de kredietvoorzieningen en de afdracht van bankbelasting. Wij zijn met onze activiteiten voornamelijk blootgesteld aan de Nederlandse economie, waar de binnenlandse bestedingen sinds 2008 zijn gedaald. Vooral het binnenlands georiënteerde MKB ondervond de gevolgen van lagere bestedingen. Het aantal bedrijven in onze portefeuille dat in financiële moeilijkheden verkeert, lag op een hoog niveau. De hoogte van onze voorzieningen voor zakelijk vastgoed is door DNB adequaat bevonden. Het onlangs door DNB uitgevoerde onderzoek naar deze portefeuille, waarin ook de risicogewogen activa (RWA) werden beoordeeld, was positief.

Wat de individuele bedrijfsonderdelen betreft, deed Retail Banking het goed en presteerde Private Banking volgens verwachting. Commercial Banking leed een gering verlies over 2013 door hoge kredietvoorzieningen, maar boekte de afgelopen twee jaar goede vooruitgang op het gebied van efficiencyverbetering. Binnen Merchant Banking werd door de divisie Markets een verlies geboekt. Op dit moment vindt een strategische evaluatie van deze divisie plaats om tot resultaatverbetering te komen.

Wij verwachten dat in 2013 het dieptepunt van de economische cyclus werd bereikt. Wij zien tekenen van verbetering van de huizenmarkt met een stabilisering van de huizenprijzen en een stijging van de hypotheekaanvragen. Het sentiment is in de loop van 2013 verbeterd: de inkoopmanagersindex laat een stijging zien en het consumentenvertrouwen nadert het lange termijngemiddelde. Het bbp daalde afgelopen jaar, maar in het vierde kwartaal werd een positieve groei geconstateerd. In lijn met deze ontwikkeling verwachten wij dat de bbp-groei zich in 2014 zal voortzetten. Maar zelfs bij een omslag in de economie zullen de kredietvoorzieningen in 2014 naar verwachting hoog blijven."

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten