ABN AMRO slaagt ruimschoots voor ECB Asset Quality Review en stresstest

Persbericht -

Europese vlaggen

ABN AMRO slaagt ruimschoots voor ECB Asset Quality Review en stresstest

  • ABN AMRO is ruimschoots geslaagd voor de Asset Quality Review met een beperkte impact van slechts 0,12 procentpunt op de CET1 kapitaalratio

  • De CET1 ratio’s van respectievelijk 12,45% en 9,15% blijven ruim boven de drempelwaarde van de stresstest van 8,0% in het basisscenario en 5,5% in het ongunstige scenario

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur:
“We zijn heel tevreden met de uitkomsten van de Asset Quality Review van de ECB. De aanpassing van onze CET1 kapitaalratio van 0,12 procentpunt is verwaarloosbaar klein.”

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de Asset Quality Review (AQR) en stresstest voor 130 Europese banken gepubliceerd. Dit onderzoek is door de ECB uitgevoerd ter voorbereiding op het gecentraliseerde Europese bankentoezicht, het zogeheten Single Supervisory Mechanism. Doel hiervan is het vergroten van de transparantie van bankbalansen en het op één lijn brengen van het toezicht in Europa. De ECB wil met dit bankenonderzoek stakeholders verzekeren dat banken fundamenteel gezond en betrouwbaar zijn.

De AQR wil de transparantie van bankbalansen vergroten door de kwaliteit van hun activa te beoordelen, waaronder de adequaatheid van de waarderingsgrondslagen van activa en onderpand en daarmee verband houdende voorzieningen. Tijdens de AQR heeft de ECB geselecteerde portefeuilles onderzocht die samen ten minste 50% van de risicogewogen activa (RWA) van de bank vertegenwoordigen. In het geval van ABN AMRO werden meer dan 60% van de totale RWA onderworpen aan de AQR. Hieronder vielen grote delen van onze exposures in de scheepvaart, het MKB, onroerend goed en hypotheken.

De geringe impact van de AQR op onze CET1 kapitaalratio is een bewijs dat ABN AMRO doorgaans prudent voorzien is. Hieruit blijkt ook de zorgvuldige aanpak van het risicomanagement van de bank.

De stresstest beoordeelt de schokbestendigheid van banken onder extreme omstandigheden. De resultaten van deze test bevestigen dat ABN AMRO goed gekapitaliseerd is en voldoende buffers heeft om verliezen en economische schokken op te vangen. De bank hoeft geen aanvullende kapitaalmaatregelen te nemen. ABN AMRO richt zich op het handhaven van sterke kapitaalratio’s, ook onder stress, wat past binnen het gematigd risicoprofiel van de bank.

Resultaten stress test

De scenario's voor de stresstest zijn door de ECB opgesteld en toegepast op alle EU-banken die zijn onderzocht. De test houdt geen rekening met toekomstige bedrijfsstrategieën en managementacties en kan niet als prognose van de winst van ABN AMRO worden beschouwd.

Templates met gedetailleerde resultaten van het uitgebreide balansonderzoek (comprehensive assessment) van de ECB en de EU-brede stresstest van de EBA zijn hier beschikbaar op de ECB website.

Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse versie is het Engelse persbericht leidend.
 

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten