Nieuwe pensioenregeling voor medewerkers ABN AMRO in Nederland definitief

Persbericht -

Pensioen documenten gegevens

Vandaag maakt ABN AMRO bekend dat de nieuwe CDC-pensioenregeling (collectieve beschikbare premieregeling) voor medewerkers in Nederland definitief is geworden. Met deze regeling voorkomt ABN AMRO boekhoudkundige risico’s voor de balans en kapitaalpositie van de bank, die het gevolg zijn van de toepassing van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 . Daarnaast wordt met de regeling de volatiliteit van de pensioenkosten gereduceerd.

Het definitief worden van de pensioenregeling volgt op de goedkeuring van de cao door de vakbonden (FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond) en hun leden op 28 April en de formele goedkeuring van de uitvoeringsovereenkomst door het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds op 12 juni, na positief advies van de Raad van Deelnemers.

Zoals aangekondigd op 2 april 2014 vervallen vanaf het moment dat de regeling definitief is geworden de financiële verplichtingen voor ABN AMRO uit hoofde van de Nederlandse DB-regeling (toegezegd-pensioenregeling). De hieraan gerelateerde netto pensioenverplichtingen vallen hierdoor vrij. Daarnaast wordt het wettelijk kapitaalfilter onder de gefaseerde toepassing van de Basel III-regels voor de gevolgen van het toepassen van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 opgeheven. 

De invoering van de nieuwe pensioenregeling heeft naar verwachting een eenmalig negatief effect op het nettoresultaat van ongeveer EUR 216 miljoen  (EUR 288 miljoen vóór belastingen). Dit is het totaal van:

  • de vergoeding voor beëindiging van de bijstortverplichting van EUR 500 miljoen vóór belastingen (EUR 375 miljoen na belastingen)

  • een eenmalige bijdrage van EUR 200 miljoen vóór belastingen (EUR 150 miljoen na belastingen) aan de door het pensioenfonds voorgenomen inhaalindexatie

  • de vrijval van de netto pensioenverplichtingen, die per 12 juni is uitgekomen op ongeveer EUR 449 miljoen2 vóór belastingen (EUR 337 miljoen na belastingen)

  • een kostenpost van EUR 37 miljoen vóór belastingen (EUR 28 miljoen na belastingen) voor het verschil tussen de afgesproken contante bijdrage en de contante bijdrage aan de CDC-pensioenregeling voor het resterende deel van 2014.

In combinatie met het effect van de opheffing van het wettelijk kapitaalfilter, heeft de regeling naar verwachting een negatieve impact op de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio op basis van een gefaseerde toepassing van de Basel III-regels van 167bps.2 De impact op de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio op basis van een volledige toepassing van de Basel III-regels is naar verwachting 19bps2 negatief.

De financiële impact wordt als bijzondere post opgenomen in de resultaten van ABN AMRO voor het tweede kwartaal van 2014.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten