Reactie ABN AMRO op praktijkonderzoek Belastingontwijking

Persbericht -

Envelop Belastingdienst

ABN AMRO heeft met verbazing kennis genomen van de resultaten van praktijkonderzoek Belastingontwijking van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) en de conclusies die EBW hieruit trekt.

AMRO vindt de kwaliteit van het onderzoek dusdanig ondermaats dat wij niet inhoudelijk willen reageren op de uitkomsten ervan. Het rapport is uiterst suggestief, zo blijkt ook uit het persbericht waar gesproken wordt in termen als 'mogelijk betrokken bij belastingontwijking'. 

Onderzoek getoetst door hoogleraren belastingrecht

ABN AMRO heeft het onderzoek laten toetsen door twee hoogleraren belastingrecht (Mw. prof. T. Bender en prof. F. Pötgens). Hun conclusies zijn duidelijk:
Prof. Bender: "Centraal in deze Evaluatie staat de vraag of de onderzoeksopzet geschikt is om een antwoord te geven op de vraag of Nederlandse bankgroepen betrokken zijn bij internationale belastingontwijking. Mijn conclusie is dat de onderzoeksopzet een aantal fundamentele gebreken vertoont waardoor geen valide en eenduidig antwoord zal kunnen worden gegeven op deze vraag."

En:

Prof. Pötgens: "Wat betreft de door Profundo gebruikte termen en definities valt op dat een aantal termen geen eenduidig onderbouwde definitie kent of in het geheel niet gedefinieerd is. Daarmee beantwoordt het onderzoek niet aan met name de eis van […] nauwkeurigheid en zorgvuldigheid."

De volledige bevindingen van de hoogleraren zijn tijdig gedeeld met EBW/Profundo, maar deze bleken voor hen geen aanleiding het onderzoek, de onderzoeksopzet of conclusies aan te passen.

Kwalitatief onderzoek

ABN AMRO is niet tegen het feit dat de bank de maat wordt genomen, integendeel. Goed onderzoek kan bijdragen aan de transparantie in de sector en aan het herstel van vertrouwen. Maar dan moet het wel zorgvuldig gebeuren. Onderzoeken als deze hebben uitsluitend tot doel om publiciteit te genereren voor de betrokken NGO’s en de zaak waar ze voor staan, en leiden tot onnodige reputatieschade voor de banken.
De banken pleiten al langere tijd voor kwalitatief beter onderzoek. Deze discussie is ABN AMRO ook aangegaan met Profundo, helaas zonder resultaat tot op heden.

 
ABN AMRO werkt nooit mee aan belastingontduiking. ABN AMRO is volledig transparant voor de Belastingdienst en alle dochterondernemingen van de bank zijn bekend zijn bij de Nederlandse fiscus.  ABN AMRO publiceert op haar website haar Tax Principles en geeft informatie per land over onze activiteiten, het bedrijfsresultaat en de FTE ontwikkeling (country-by-country reporting). Vanaf volgend jaar zal daar ook de winst en belastingafdracht per land aan toegevoegd worden.

Meer informatie over onze activiteiten in belastingvriendelijke landen is te vinden op onze website

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten