ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 600 miljoen over het tweede kwartaal van 2015

Persbericht -

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 600 miljoen over het tweede kwartaal van 2015

  • Onderliggende nettowinst over het tweede kwartaal van 2015 steeg met 86% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014
  • Onderliggende cost/income ratio verbeterde van 61% naar 59% en het onderliggende rendement op eigen vermogen van 9% naar 15%
  • Kredietvoorzieningen waren met EUR 34 miljoen uitzonderlijk laag
  • Common Equity Tier 1 ratio (CET 1-ratio) op ‘fully loaded’-basis stond op 14,0%, ruim boven de gewenste bandbreedte
  • Een interim-dividend van EUR 350 miljoen wordt uitgekeerd

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO:

ABN AMRO presteerde na een sterk begin in het eerste kwartaal ook in het tweede kwartaal van 2015 goed. De nettowinst van EUR 600 miljoen maakt het tweede kwartaal het meest winstgevende kwartaal sinds het ontstaan van de nieuwe bank in 2010. De toename van de onderliggende nettowinst van 86% ten opzichte van vorig jaar was het gevolg van een hoger operationeel resultaat en significant lagere voorzieningen.

Inkomsten waren 11% hoger dan in het tweede kwartaal van 2014: de netto rentebaten profiteerden van hypotheekoversluitingen en groei van de zakelijke kredietportefeuille. De operationele lasten zijn met 7% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Net als in het eerste kwartaal waren de pensioenlasten hoger ten gevolge van de lagere rekenrente. Ook zijn de kosten voor extern personeel toegenomen vanwege diverse IT- en digitaliseringsprojecten. De cost/income ratio verbeterde niettemin van 61% naar 59%. De kredietvoorzieningen waren dit kwartaal uitzonderlijk laag. Het huidige niveau van de kredietvoorzieningen, EUR 34 miljoen voor het tweede kwartaal van 2015, is niet representatief voor de rest van het jaar.

Kijken we naar het resultaat over de eerste zes maanden dan was de cost/income ratio 60% en het rendement op eigen vermogen 13% (uitgaande van een gelijk verdeling van de in het vierde kwartaal verwachte toezichtsheffingen over het jaar). De kapitaalpositie was 14,0% (CET1-ratio op ‘fully loaded’ basis). Het is ons voornemen om over heel 2015 een dividend uit te keren van 40% van de gerapporteerde nettowinst. Daarvan wordt EUR 350 miljoen binnenkort als interim-dividend uitgekeerd.

Uit deze resultaten concludeer ik dat we goed op koers liggen om onze doelstellingen voor 2017 te realiseren. De komende jaren blijven we in onze Retail Bank en IT-infrastructuur investeren. Ontwikkelingen in regelgeving, zoals het Basel-voorstel (met name de risicoweging van hypotheken en zakelijke leningen) en toenemende kapitaaleisen van toezichthouders, kunnen in de toekomst een significant effect hebben op onze kapitaalpositie. Vandaar dat we ons blijven richten op het verbeteren van ons kapitaalgebruik en het verder versterken van onze kapitaalpositie.

Al met al geven deze prestaties, waaronder ook het financiële resultaat, de vooruitzichten voor de Nederlandse economie en de voorbereidingen van de beursgang, die goed op schema liggen, ons vertrouwen in de toekomst.’

Documenten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO