Toezichthouders ronden onderzoeken af en leggen boetes op inzake Dubai

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO maakt vandaag bekend dat de toezichthouders in Nederland en in Dubai hun onderzoeken hebben afgerond naar de eerder geconstateerde onregelmatigheden op het private banking kantoor van de bank in Dubai.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete opgelegd van EUR 625.000. Dubai Financial Services Authority (DFSA) heeft een boete opgelegd van USD 640.000.

DNB en DFSA hebben ernstige tekortkomingen geconstateerd bij de klantacceptatie en risico managementprocessen ter voorkoming van witwassen op het private banking kantoor van ABN AMRO in Dubai. De tekortkomingen hebben betrekking op het vaststellen van de identiteit van uiteindelijke belanghebbenden, inzicht in de klantstructuren, het vaststellen van de herkomst van vermogen en adequaat toezicht op transacties. Er zijn ook tekortkomingen geconstateerd in het ‘oversight’ van het hoofdkantoor van ABN AMRO op het bijkantoor in Dubai. DNB heeft geconcludeerd dat ABN AMRO heeft nagelaten zorg te dragen dat het klantenonderzoek van kantoor Dubai voldoet aan de eisen van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De DFSA heeft geconcludeerd dat ABN AMRO een aantal specifieke DFSA-regels heeft overtreden. Beide toezichthouders hebben hun boete gematigd in verband met de medewerking van ABN AMRO aan de onderzoeken en de proactieve maatregelen die de bank zelf reeds heeft genomen. Er zijn geen bewijzen gevonden dat daadwerkelijk van witwassen sprake is geweest.

ABN AMRO betreurt de onregelmatigheden en zal niet tegen de boetes in beroep gaan.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht bij het interne onderzoek dat de bank heeft gedaan naar aanleiding van twee klokkenluidersmeldingen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat een aantal medewerkers zich niet had gehouden aan de interne regels en gedragslijnen van ABN AMRO betreffende klantacceptatie en het voorkomen van witwassen van geld. De arbeidsovereenkomst met negen medewerkers is beëindigd, conform het ‘zero tolerance’-beleid van de bank.

Verbeterprogramma

Na de ontdekking van de onregelmatigheden is de bank onmiddellijk met een verbeterprogramma gestart. Onderdeel hiervan is een herbeoordeling van de klantportefeuille van het private banking kantoor van ABN AMRO in Dubai. Als gevolg hiervan is proactief afscheid genomen van ongeveer 80 klanten en een aantal intermediairs. Ook heeft een aantal klanten de relatie zelf beëindigd.

ABN AMRO verwacht de herbeoordeling voor het eind van het jaar te hebben afgerond. Er zijn tot op heden geen nieuwe onregelmatigheden vastgesteld. Ook heeft de bank maatregelen getroffen om de internationale governance, onder meer via een aanscherping van rapportagelijnen en escalatieprocedures naar het hoofdkantoor, verder te versterken. Tenslotte lopen er binnen ABN AMRO, zowel in Nederland als daarbuiten, programma’s om de kwaliteit van de klantdossiers verder te verhogen.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO