ABN AMRO volgt advies derivatencommissie

Persbericht -

Vandaag publiceerde de door de Minister van Financiën ingestelde derivatencommissie van onafhankelijke deskundigen (de Commissie) haar advies voor de herbeoordeling van MKB-rentederivaten. ABN AMRO volgt dit advies. Als gevolg daarvan gaat de voorziening ten laste van het resultaat in het tweede kwartaal met ongeveer EUR 360 miljoen omhoog (*). Deze verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van een coulanceregeling en een scope-uitbreiding. Het nieuwe kader biedt een oplossing voor circa 6.800 klanten met ongeveer 9.000 rentederivaten.

Voor onze klanten ontstaat hiermee duidelijkheid. Binnen het herstelkader van de Commissie kunnen we samen met onze klanten gaan toewerken naar een afronding van dit dossier. Ook diverse belangenbehartigers hebben zich inmiddels positief uitgelaten over het herstelkader.

Het herstelkader van de Commissie

De belangrijkste elementen van het herstelkader van de Commissie zijn schadeherstel, een coulanceregeling en een scope-uitbreiding.

Schadeherstel
Klanten die schade hebben geleden, krijgen dit vergoed. Dat was in de eerdere herbeoordeling het geval, en dat geldt ook nu. Hiervoor was reeds EUR 121 miljoen voorzien. Dat is onder het nieuwe kader, met uitgebreide scope, circa EUR 180 miljoen. Dit bedrag is onderdeel van de totale voorziening.

Coulanceregeling
Binnen het herstelkader van de Commissie kunnen onze klanten in aanmerking komen voor een coulanceregeling. Deze coulanceregeling verschilt per klant en is afhankelijk van de omvang en de looptijd van het afgesloten rentederivaat. Hierdoor is het niet nodig dat onze klanten door een moeilijk en langdurig proces gaan waarin voor elke klant dient te worden nagegaan of in het individuele geval er mogelijk sprake is geweest van ontoereikende informatievoorziening. In plaats daarvan geldt er een sneller proces met een uniforme en gelijkwaardige coulanceregeling.

Scope-uitbreiding
Aanvankelijk waren alle MKB-klanten met een lopend rentederivaat per 1 april 2014 in scope. In het nieuwe herstelkader komen daar klanten bij die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een of meer rentederivaten hadden. In totaal gaat het om circa 6.800 klanten met ongeveer 9.000 derivaten. Ook kunnen klanten, die een ouder rentederivaat hadden, maar deze voortijdig hebben beëindigd, zich bij de bank melden om in aanmerking te komen voor een herbeoordeling. Voorwaarde is onder meer dat dit rentederivaat na 1 januari 2005 is afgesloten met een initiële contractuele einddatum gelegen na 1 april 2011.

Vervolgstappen

Wij zullen nu in overleg treden met de AFM en de Commissie over de uitvoering van het herstelkader. Vervolgens zullen we onze klanten informeren over de vervolgstappen. Klanten die in de tussentijd vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun relatiebeheerder of met de servicedesk herbeoordeling rentederivaten (herbeoordeling@nl.abnamro.com).

De toepassing van het herstelkader zal onafhankelijk worden getoetst. Wij streven ernaar om het herstelkader te hebben uitgevoerd binnen de door de Minister van Financiën gestelde termijn (medio 2017).

Achtergrond

Vorig jaar voerde ABN AMRO onder auspiciën van de AFM een herbeoordelingstraject uit op de MKB rentederivatendossiers. Dat traject was bijna afgerond toen de AFM op 4 december 2015 aangaf dat het herbeoordelingstraject door banken naar haar oordeel onvoldoende was. Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een commissie van onafhankelijke deskundigen benoemd met als opdracht het formuleren van een uniform herstelkader. ABN AMRO heeft destijds aangegeven in overleg te treden met de Commissie en volgt nu het gepresenteerde herstelkader.

Meer informatie

ABN AMRO Persvoorlichting, tel. 020 – 628 8900
ABN AMRO Investor Relations, tel. 020 – 628 2282

  • Dit bericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening marktmisbruik)

(*) De verhoging van de voorziening is exclusief uitvoeringskosten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO