Caroline Princen voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top

Persbericht -

Logo Talent naar de Top

Vandaag maakt Sybilla M. Dekker, voorzitter van Stichting Talent naar de Top, bekend dat Caroline Princen, Raad van Bestuur van ABN AMRO, benoemd is tot voorzitter van de Commissie Monitoring Talent naar de Top. De commissie bestaat hiermee uit de volgende leden: Caroline Princen (voorzitter), Joop Schippers (Hoogleraar Arbeidseconomie Universiteit Utrecht) en Thessa Menssen (CFO Koninklijke BAM Groep). Princen - topvrouw van het jaar 2008 - neemt de voorzittersrol over van Gerdi Verbeet. De Commissie Monitoring Talent naar de Top ziet toe op de naleving door ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top voor de instroom, doorstroom en het behoud van vrouwen in topposities. De Commissie Monitoring zal op 24 mei a.s. de Monitor Talent naar de Top 2015 uitbrengen.

“Caroline is niet alleen een succesvolle topvrouw en een rolmodel, maar zij zet zich daar waar zij kan in voor diversiteit. Met haar ervaring en inzet zal zij een uitstekende voorzitter van de Commissie Monitoring zijn”, aldus Sybilla M. Dekker.

Caroline Princen: “Diversiteit is een onderwerp dat mij professioneel en persoonlijk na aan het hart ligt. Diverse teams leiden nu eenmaal tot betere resultaten. De doorstroming van vrouwen naar de top kan anno 2016 nog steeds beter. Ik zet me daar graag voor in en vind de rol van de Commissie Monitoring Talent naar de Top belangrijk”.

Over Caroline Princen

Caroline Princen is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO waar zij verantwoordelijk is voor People, Regulations & Identity. Princen begon haar carrière in 1992 als adviseur en later partner en managing partner bij YDL Management Consultants waar zij directies van diverse nationale en internationale bedrijven adviseerde over verandermanagement. Van 2005 tot 2009 was zij Chief Executive Officer van Nedstaal B.V. Caroline Princen werd in 2008 uitgeroepen tot topvrouw van het jaar.

Over Commissie Monitoring Talent naar de Top

De Commissie Monitoring Talent naar de Top toetst de resultaten van Charterondertekenaars en rapporteert middels een publiek rapport over hun voortgang. De Commissie monitort op basis van de door ondertekenaars zelf gekozen targets. Ondertekenaars hebben de gelegenheid om, op basis van het ‘pas toe of leg uit’-principe, aan te geven waarom targets wel of niet zijn gehaald. Tevens verstrekt de Commissie Monitoring per ondertekenaar een individueel rapport met daarin aanbevelingen voor het versterken van de instroom, doorstroom en het behoud van vrouwen in topposities.

Meer informatie staat op www.commissiemonitoring.nl

Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is gelanceerd op 28 mei 2008. Het is een code waarmee werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend committeren aan een duurzaam en effectief m/v diversiteitsbeleid. Inmiddels is het Charter Talent naar de Top door 257 uiteenlopende organisaties vanuit verschillende sectoren ondertekend. Samen vertegenwoordigen deze ondertekenaars meer dan 700.000 medewerkers, ofwel 10% van het totale aantal werknemers in Nederland.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO