ABN AMRO maakt besluiten Algemene Vergadering bekend

Persbericht -

ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO) heeft vandaag de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘Algemene Vergadering’) gehouden.

Op de Algemene Vergadering was 90,48% van het totale geplaatste kapitaal en even zoveel stemrechten vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld. Tevens is decharge verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat gedurende het boekjaar in functie was, voor zijn of haar taakuitoefening gedurende 2016.

De Algemene Vergadering heeft het voorgestelde slotdividend over 2016 van EUR 414 miljoen ofwel EUR 0,44 per aandeel goedgekeurd. Samen met het interim-dividend in contanten van EUR 376 miljoen, dat in september 2016 is uitgekeerd, komt het totale dividend over 2016 hiermee uit op EUR 790 miljoen ofwel EUR 0,84 per aandeel. Het winstuitkeringspercentage bedraagt 45% van de gerapporteerde winst. De ex-dividenddatum is 1 juni 2017 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 23 juni 2017.

Verder stemde de Algemene Vergadering in met de herbenoeming van mevrouw Roobeek als lid van de Raad van Commissarissen totdat een nieuw lid is benoemd.

Tevens machtigde de Algemene Vergadering de Executive Board voor een periode van 18 maanden om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, gewone aandelen uit te geven en rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlenen tot maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO Group. De Algemene Vergadering machtigde de Executive Board verder voor een periode van 18 maanden om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, de voorkeursrechten van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten en om volgestorte gewone aandelen in het eigen kapitaal of certificaten van aandelen ter beurze of anderszins in te kopen, tot maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO Group.

Tot slot is de Algemene Vergadering geïnformeerd over het voornemen van de Raad van Commissarissen om de termijn van de heer Kees van Dijkhuizen als lid van de Executive Board te verlengen en hem te herbenoemen per vandaag. Zijn termijn als lid van de Executive Board wordt gelijk getrokken met zijn termijn als CEO van ABN AMRO en loopt af bij het sluiten van de Algemene Vergadering in 2020.

Relevante links

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO