ABN AMRO publiceert oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 2017

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO Group N.V. heeft vandaag de oproeping en de vergaderdocumenten gepubliceerd voor haar jaarlijkse algemene vergadering die op dinsdag 30 mei 2017 in Amsterdam wordt gehouden (“Algemene Vergadering”).

De vergaderdocumenten, inclusief agenda en toelichting, zijn beschikbaar op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering).

Volgens het aftredingsschema van de Raad van Commissarissen verloopt het huidige mandaat van mevrouw Annemieke Roobeek aan het einde van de Algemene Vergadering. Mevrouw Roobeek is in 2010 benoemd in de Raad van Commissarissen ingevolge het versterkt aanbevelingsrecht van de Raad van Medewerkers overeenkomstig artikel 2:158, lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Op verzoek van de Raad van Commissarissen heeft Mevrouw Roobeek aangegeven dat ze bereid is om haar termijn te verlengen tot het moment dat een nieuwe commissaris wordt benoemd. De Raad van Commissarissen is gestart met het zoekproces om de vrij te vallen positie van mevrouw Roobeek te kunnen benutten voor het voordragen van een nieuwe commissaris met senior executive bancaire en/of financiële ervaring.

Als gevolg van het voorgaande, wordt er een vacature gesteld voor een nieuwe commissaris met genoemde ervaring. Er zal een buitengewone algemene vergadering belegd worden voor de benoeming van de nieuwe commissaris zodra de Raad van Commissarissen heeft besloten over de voordracht van een geschikte kandidaat. De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering voor dat mevrouw Roobeek wordt herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen totdat een nieuwe commissaris zal worden benoemd. De Raad van Medewerkers beveelt de herbenoeming van mevrouw Roobeek aan voor de genoemde periode, overeenkomstig het versterkt aanbevelingsrecht.

De Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 30 mei 2017 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. De vergadering is ook te volgen via webcast op www.abnamro.com/shareholdermeeting.

ABN AMRO Press Office ABN AMRO Investor Relations
pressrelations@nl.abnamro.com investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900 +31 20 6282282


Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO