Robert Swaak opvolger Kees van Dijkhuizen als CEO ABN AMRO

Persbericht -

Robert Swaak (59) wordt door de Raad van Commissarissen van ABN AMRO benoemd tot CEO van ABN AMRO Bank N.V. voor een termijn van vier jaar. Swaak volgt Kees van Dijkhuizen op tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2020 (AvA). De benoeming van Swaak is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Robert Swaak, o.a. voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC Nederland, wordt benoemd tot CEO van ABN AMRO. Bij PwC Nederland vervulde hij eerder diverse management functies. Hij was daar CFO, COO, CHRO en voorzitter Raad van Bestuur in de periode 2006 tot 2013. Tot  2017 maakte hij deel uit van PwC’s Network Leadership team verantwoordelijk voor Global Clients en Industries en is nu als Global Relationship Partner verantwoordelijk voor een aantal Global klanten. 

Robert Swaak zal zich richten op de verdere aanscherping en uitrol van de strategie ten behoeve van een toekomstbestendige bank met maatschappelijke antenne en oog en oor voor klanten, medewerkers en investeerders. Ook de verdere implementatie van de verbeterprogramma’s rond Detecting Financial Crime (DFC), het stimuleren van publiek-private samenwerkingen rond DFC en implementatie van de toenemende wet- en regelgeving hebben hoge prioriteit. 

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO: ‘We zijn verheugd dat we na een uitvoerige en zorgvuldige procedure Robert Swaak kunnen benoemen als nieuwe CEO van ABN AMRO. Robert heeft in de afgelopen 30 jaar een brede en relevante expertise opgebouwd in de  financiële sector en is een ervaren bestuurder voor wie het reilen en zeilen van grotere beursgenoteerde en gereguleerde ondernemingen geen geheimen kent. Daarnaast hebben we met Robert een modern en verbindend leider gevonden die heeft bewezen leiding en sturing te kunnen geven aan succesvolle implementatie van uitdagende strategieën en innovaties. Ten slotte is Robert als bestuurder en toezichthouder van diverse organisaties goed verankerd in de Nederlandse maatschappij. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar de bijdrage die hij aan de toekomst van ABN AMRO zal leveren.

Robert zal Kees van Dijkhuizen opvolgen tijdens de AvA van 22 april 2020. Daarmee komt een einde aan een periode van zeven jaar waarin Kees ABN AMRO op een voortreffelijke wijze heeft gediend. Eerst vier jaar lang als CFO en vanaf 2017 als CEO. Mede dankzij zijn visie en leiderschap is ABN AMRO klaar voor een volgende periode, waarin we onze positie verder willen bestendigen en versterken. Kees heeft samen met zijn team een sterke purpose en strategie neergezet. Beide resoneren goed zowel binnen als buiten de bank en met Banking for Better for generations to come geeft ABN AMRO herkenbaar en duidelijk invulling aan haar maatschappelijke rol. ABN AMRO is Kees veel dank verschuldigd.’

Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO: ‘Ik ben er trots op dat ik mede richting heb mogen geven aan de toekomst van ABN AMRO. De komende maanden zal ik met de steun van alle medewerkers nog vol energie uitvoering geven aan onze plannen en strategie en zal ik helpen Robert na zijn indiensttreding zo goed mogelijk op zijn nieuwe rol voor te bereiden. Ik heb Robert leren kennen als een innemende en intelligente man en ben er van overtuigd dat hij de juiste man is om ABN AMRO een volgende fase in te leiden.’

Robert Swaak: ‘De rol van ABN AMRO en de richting die de bank heeft gekozen, spreken mij enorm aan. Dat samen met de evidente uitdagingen waar ook ABN AMRO zich voor gesteld ziet en waar ik graag mijn bijdrage aan ga leveren, maakt dat ik vol overtuiging heb gekozen voor deze stap en uitzie naar het moment waarop ik bij ABN AMRO kan beginnen.’

De benoeming van Robert Swaak is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De Raad van Medewerkers en NLFI hebben positief geadviseerd over zijn benoeming.

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO