Ons Diversity & Inclusion team

Diversity and Inclusion team

Het Diversity & Inclusion team heeft een strategische, aanjagende en verbindende rol voor onze vestigingen in Nederland en het buitenland. We vullen deze op verschillende manieren in. Door bewustzijn te creëren en instrumenten aan te bieden. Maar ook door diversiteit te integreren in de processen van ons personeelsbeleid. Ook buiten ABN AMRO zijn we actief. We werken bijvoorbeeld nauw samen met externe belanghebbenden en netwerken. En ook anderen buiten deze groepen informeren we over ons diversiteitsbeleid en initiatieven.

De uitwerking

De afgelopen jaren zijn concrete doelstellingen op het gebied van diversiteit ingevoerd voor onze werving en selectie. Het wervings- en selectieproces is aangepast en leidt nu tot de aanname van meer divers talent. Hiernaast heeft elk bedrijfsonderdeel diversiteitsdoelstellingen en een plan van aanpak. Ook initieert ons D&I team onderzoeken en organiseert het (mentoring-)programma's, trainingen en evenementen. Zo zorgt ons jaarlijkse diversiteitscongres voor een grotere bewustwording.

Onze focus

In 2016 ligt de focus op het bevorderen van een inclusieve organisatie. De speerpunten daarbij zijn gender, culturele diversiteit, arbeidsbeperking en LGBT. Ook zullen we ons richten op generatiebeleid.

Voor de periode 2016-2020 zal het accent verschuiven. Dan zullen we inzetten op de bevordering van samenwerking en het optimaal benutten van het diverse talent binnen de organisatie.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar diversiteit@nl.abnamro.com.