Video ABN AMRO Diversity & Inclusion

Diversity & Inclusion

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. ABN AMRO wil een toonaangevende particuliere en zakelijke bank zijn die haar wortels in Nederland heeft en haar klanten volgt naar het buitenland. Deze ambitie brengt uitdagingen met zich mee, omdat zowel onze klanten als onze medewerkers steeds diverser worden in achtergrond, voorkeur en vragen.

Om feeling te houden met een klantenbestand dat steeds kleurrijker wordt, veranderen we mee. Diversiteit stelt ons in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar vragen en uitdagingen te kijken en vervolgens onze klanten de beste oplossingen te bieden.

Wij geloven in gelijkheid voor iedereen, ongeacht ras, leeftijd, geslacht, etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid. Dat geldt in ons hele bedrijf, wereldwijd, zonder uitzonderingen.

Ruimte voor divers talent

ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion beleid naar een organisatie waar divers talent zich welkom en veilig voelt. Waar medewerkers zichzelf mogen zijn en alle ruimte en waardering krijgen om met hun talent en op hun manier de bank verder te brengen en onze klanten succesvol te laten zijn.

Het belang van Diversity & Inclusion voor ABN AMRO

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit essentieel is voor het succes van ons bedrijf. Naar onze mening is het:

‘The right thing to do’. Onze maatschappij is diverser dan ooit. ABN AMRO kan alleen succesvol zijn als we midden in die diverse maatschappij staan en zelf die diversiteit omarmen.
‘The smart thing to do’. Diversiteit draagt bij aan de waarde die we voor onze medewerkers en klanten willen realiseren. En daarmee ook aan de financiële waarde van ABN AMRO en de strategie.

Boodschap van Gerrit Zalm

Gerrit Zalm Het diversiteitsvraagstuk beperkt zich vaak tot de ‘vrouwenzaak’; hoe krijgen we meer vrouwen aan de top? Maar in mijn optiek is diversiteit veel breder dan dat. Man of vrouw, wit of gekleurd, hetero of homo, valide of mindervalide, gelovig of ongelovig, Nederlander of niet Nederlander; diversiteit kent veel dimensies.

Resultaten

Hands and results documents Ieder jaar onderzoekt ABN AMRO de betrokkenheid van onze werknemers. Allerlei aspecten van het werk komen hierbij aan de orde. Het onderzoek leert ons veel en geeft ons handvatten om bij te sturen.

Vooruitgang

Man walking progress bar De langetermijnstrategie van de bank formuleert vijf strategische prioriteiten tussen 2013 en 2017. Maar hoe vertalen onze ambities zich in meetbare cijfers? En liggen we goed op koers? De getallen in onderstaande PDF vertellen je meer.

Onze doelgroepen

Diverse groep mensen We werken aan een divers personeelsbestand. We worden krachtiger als we alle talenten gebruiken. Daarom zijn de volgende groepen opgenomen in ons diversiteitsbeleid.

Samenwerking

Zakenmensen meeting Binnen ABN AMRO hebben we een aantal netwerken die passen bij onze diversiteitsdoelgroepen. Zo geven we mensen de gelegenheid op een andere manier met collega’s in contact te komen.