Landbouw

De landbouw is wereldwijd een van de belangrijkste sectoren. Niet alleen omdat de sector verantwoordelijk is voor voedselveiligheid, maar ook omdat de landbouw belangrijke grondstoffen levert voor een groot aantal andere sectoren. De verdergaande groei van de landbouwsector brengt echter maatschappelijke, ethische en milieurisico’s met zich mee, zoals ontbossing, waterschaarste, bodemuitputting, geschillen over grondbezit en slechte arbeidsomstandigheden. 

Als financiële dienstverlener, moet ABN AMRO zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met de activiteiten van haar klanten in de landbouwsector en deze risico’s beheersen door degelijke due diligence en door met de klant in gesprek te gaan. Met ons Sustainability Sector Policy for Agri Commodities​ (PDF 201 KB) willen we duurzaamheidsstandaarden definiëren voor klanten in de landbouwsector en voor specifieke landbouwproducten. 

Dit beleid maakt een onderscheid tussen algemene landbouwproducten, waaronder bijvoorbeeld mais, tarwe, rijst, vruchten(sappen), thee en dierlijke eiwitten, en een specifieke groep landbouwproducten die grotere duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengen. Dit zijn:

  • Palmolie
  • Suikerriet
  • Cacao
  • Koffie
  • Katoen
  • Soja
  • Bosproducten (zoals pulp, papier en rubber)