Winningsindustrie

ABN AMRO let scherp op de ecologische, sociale en ethische effecten (ESE) van activiteiten in de mijnbouw en mineralen sector​ (PDF 124 KB). Als het gaat om risicobeheer, hebben we uitgebreide procedures ingebouwd in onze beoordelings- en beslissingsprocessen. Bij al onze interacties binnen de metaal en mijnbouw gebruiken we een beoordelingsvragenlijst. Deze laat zien in hoeverre klanten processen en beleid hebben voor de omgang met ESE-effecten van hun bedrijfsvoering.

Voor projectfinanciering passen we de Equator Principles III toe. Zo weten we zeker dat projecten die wij financieren maatschappelijk verantwoord worden ontwikkeld en solide milieubeheer in de praktijk brengen. Voor beleggingen in één bepaald object bepalen we met een filter of er gevoeligheden aan de transactie kunnen kleven. Bij projecten met grotere risico’s op negatieve effecten voor milieu en maatschappij passen we meer uitgebreide due diligence-procedures toe.