Interview met Rutger Schuur

ABN AMRO zet in op versnelling naar een duurzame vastgoedportefeuille. Er ligt zelfs een ambitie om in 2017 de ‘Meest duurzame vastgoedbank van Nederland’ te zijn. Hoe zit dat precies? We vragen het aan Rutger Schuur, Hoofd Real Estate & Public Sector Clients.  

2015-2017: Op weg naar de ‘Meest duurzame vastgoedbank van Nederland’

De manier waarop over vastgoed wordt nagedacht, is snel aan het veranderen. Niet alleen vanuit het globale perspectief van klimaatverandering ontstaat er druk om vastgoedobjecten anders te beoordelen, maar ook vanuit lokaal, Nederlands (of West-Europees) perspectief. De werknemer van de toekomst wil graag in een gezond, klimaatvriendelijk en comfortabel gebouw zijn geld verdienen, liefst ook nog in een levendige, aangename buurt. ‘We komen uit een tijd waarin we vastgoed drastisch moesten afwaarderen,’ zegt Rutger Schuur. ‘Dat is, om begrijpelijke redenen, niet altijd een makkelijke periode geweest. Gelukkig zie je in de vastgoedwereld nu de contouren ontstaan van een nieuwe, positieve agenda. Waarbij we als ABN AMRO zeggen: we springen niet achterop de wagen, nee, we zetten alles op alles om ons de principes en perspectieven van die nieuwe agenda eigen te maken. Om die nieuwe kennis vervolgens weer door te geven, zodat onze klanten kunnen excelleren.’ 

Duurzame omslag in de volle breedte

Natuurlijk verwijst Schuur naar de bijzondere prestatie van afgelopen zomer. Toen werd het hoofdkantoor van ABN AMRO gehonoreerd met het BREAAM Excellent-certificaat. Slechts enkele gebouwen in Nederland hebben dat behaald. Het certificaat symboliseert, wat Schuur betreft, de volle breedte waarin een grote bank als ABN AMRO de stap aan het maken is naar een duurzame toekomst. Schuur: ‘Dat we voortdurend in gesprek zijn met onze klanten en samen zoeken naar slimme oplossingen op het gebied van duurzaamheid, is misschien wel de beste garantie dat we stappen maken. En blijven maken. Zo hebben we met een aantal externe partijen enorm geïnvesteerd in een slim meet- en waarderingssysteem. Daarmee kunnen we onze vastgoedportefeuille op een geheel nieuwe manier, toekomstbestendig, in kaart brengen. Om onszelf op dat pad extra uit te dagen, ligt er nu de ambitie dat in 2017 dertig procent van onze vastgoedportefeuille een A-label heeft.’ 

Goed luisteren, partners stimuleren

Er zijn een aantal banken die ‘duurzaam’ van begin af aan een speerpunt van beleid en communicatie hebben gemaakt. Loopt ABN AMRO ten opzichte van hen niet achter? Schuur: ‘Ik zou niet weten waarom. Onderaan de streep gaat het erom om wat je voor elkaar krijgt. En of je de partners waarmee je werkt, meekrijgt in je streven de duurzaamheidagenda te versnellen. Wij liggen daarmee op koers.’ Met een marktaandeel in de vastgoedsector ter waarde van circa 14 miljard euro, heeft elke stap die ABN AMRO maakt inzake verduurzaming een enorme impact.  Zeker als klanten dezelfde stappen durven maken. ‘Wij stimuleren onze klanten in de vastgoedsector de omslag te maken. Inderdaad, met in ons achterhoofd de doelstelling in 2017 de duurzaamste vastgoedbank in Nederland te zijn. Maar je moet ook eerlijk durven zijn: deels wordt het tempo van verandering bepaald door je klanten. Die heb je nooit helemaal in de hand. Maar we doen er alles aan ze te enthousiasmeren en, net als wij, resultaten te boeken.’

Welbegrepen eigenbelang

Naast de maatschappelijke meerwaarde die duurzaam vastgoed vertegenwoordigt, is er ook een inherent zakelijke reden om de stap naar dit type vastgoed te versnellen. Schuur: ‘Wet- en regelgeving omtrent milieu zal volgens bijna alle toekomstscenario’s alleen maar strenger worden. Daar anticiperen wij op door verduurzaming van vastgoed.’ Daarnaast is er ook de cijfermatige logica, die in het nadeel spreekt van niet-duurzaam vastgoed. ‘Dergelijke gebouwen zullen naarmate ze langer staan alleen maar duurder worden, omdat er veel aan moet gebeuren, hetzij onderhoud, hetzij aanpassing vanwege strengere milieunormen,’ aldus Schuur. ‘Een duurzaam gebouw is wat kostenniveau betreft veel stabieler en aantrekkelijker. Waardoor ook het risicoprofiel een stuk gunstiger is. Om gebouwen aan dat gunstiger risicoprofiel te laten voldoen, en daarmee een duurzame toekomst te geven, bieden wij klanten een scan plus advies plus financiering aan.’